Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un to īpatnības” (“Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene posma km 16.680 - 20.893 pārbūve”)
Title in English “The Possible Solutions of Soil Stabilization and their Special Features” (“Reconstruction of the State Regional Road P36 Rezekne - Gulbene Section from 16.680km to 20.893km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A. Zariņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba “Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un to īpatnības” mērķis ir, balstoties uz literatūras avotu analīzi, izpētīt pieejamos grunts stabilizācijas veidus, īpaši vēršot uzmanību uz ģeosintētisko materiālu izmantošanu. Bakalaura darba tēma izvēlēta, lai gūtu priekšstatu par grunts stabilizēšanas veidiem un sīkāk analizētu tieši ģeosintētisko materiālu izmantošanu grunts stabilizēšanā, ko mudinājusi personīgā interese būvniecības jomā, specializējoties tieši grunts stabilizēšanas jautājumos, ar ko arī skaidrojama bakalaura darba aktualitāte. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīts grunts stabilizēšanas jēdziens, kā arī veikts grunts stabilizēšanas veidu apskats un konkrētās metodes procesa vai pielietojuma raksturojums. Sekojoši otrajā nodaļā bakalaura darba ietvaros tiek pētīti ģeosintētiskie materiāli un apskatīta to būtība, kā arī tiek analizēti ģeosintētisko materiālu veidi, to funkcijas, izmantošanas priekšrocības. Trešā nodaļa vērsta uz ģeosintētisko materiālu efektivitāti un tirgus situāciju Latvijā. Bakalaura darba noslēgumā izvirzīti secinājumi, kas līdzvērtīgi noderīgām atziņām iepazīstoties ar šo specifisko būvniecības jomas virzienu. Inženierprojektā tiek izstrādāts pārbūves projekts “Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma km 16.680 – 20.893 pārbūve”. Autoceļu P36 izmanto tranzīta un vietējai satiksmei abos virzienos starp Rēzekni un Gulbeni. Projekta posma nozīmīgākie krustojumi ir ar valsts vietējiem autoceļiem V565 Kantinieki – Kaulauči, V557 Dricāni – Nautrēni un V552 Ciskādi – Dricāni. Inženierprojektā kopējais izstrādātais auto ceļa garums ir 4213m. Projektētais ātrums ārpus apdzīvotās vietas 90km/h, apdzīvotās vietā Dricāni – 50km/h. Ceļa normālprofils izvēlēts NP9.5 Projektā ietverts ielas trases plāna aprēķins, garenprofila parametru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, darba apjomu saraksti, specifikācijas un dažāda veida attiecīgie projekta risinājumu rasējumi. Darba saturs: Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 175 lapas, 16 tabulas un 25 attēli, 41 rasējums. Bakalaura darba izstrādāšanai izmantoti 16 literatūras avoti un inženierprojekta izstrādei 12 literatūras avoti.
Keywords Grunts stabilizēšana, Ģeosintētiskie materiāli
Keywords in English Soil stabilization, geosynthetic materials
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 10:04:25