Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdzēsības attīstības perspektīva Latvijas Republikas lauku reģionos
Title in English Perspective of the Development of Fire in the Rural Regions of the Republic of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kisļaks
Reviewer J.Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Esošās situācijas uzlabošanai ugunsdrošības jomā Latvijas republikas lauku reģionos pašvaldības organizē ugunsdzēsības komandas, kuru rīcībā ir autocisterna un daļa no nepieciešamā aprīkojuma. Ir centieni atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsības biedrību darbu, kurš pārsvarā ir atsevišķu cilvēku nesavtība un iniciatīva. Situācijas uzlabošanai ir nepieciešams pārdomātas izmaiņas likumdošanā, kā arī tiesiskais regulējums pašvaldības ugunsdzēsības komandu un brīvprātīgo ugunsdzēsības komandu finansēšanai un atbalstam. Ir nepieciešams izanalizēt un ieviest praksē ārvalstu veiksmīgos ugunsdzēsības modeļus lauku reģionos un pielietot tos Latvijā. Kā arī ir nepieciešams izstrādāt sistēmu, kura motivētu cilvēkus darboties ugunsdzēsības veicināšanā un stiprināšanā Latvijas Republikas lauku reģionu novados, pagastos un ciemos. Autors darbā sniedz ieteikumus vērtējot ārvalstu pieredzi ugunsdzēsības attīstības veicināšanā. Diplomprojekta nosaukums „Ugunsdzēsības attīstības perspektīva Latvijas Republikas lauku reģionos”. Darba mērķis izpētīt un analizēt ugunsdzēsības attīstības perspektīvas Latvijas republikas lauku Reģionos, izstrādāt ieteikumus attīstības veicināšanai. Autors diplomdarbā apskata ugunsdzēsības attīstības perspektīvas Latvijas Republikas lauku reģionos. Lai sasniegtu diplomdarbā izvirzīto mērķi, Diplomprojekta autors izvirzīja šādus uzdevumus: 1. Izpētīt un analizēt Latvijas republikas likumdošanu ugunsdzēsības jomā. 2. Izpētīt un analizēt pasaules pieredzi un metodes ugunsdzēsības attīstībā. 3. Apzināt esošo situāciju ugunsdzēsības jomā Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu teritorijās, 4. Izstrādāt ieteikumu projektu ugunsdzēsības attīstīšanas veicināšanai Latvijas republikas lauku reģionos. Hipotēze: veicinot ugunsdzēsības attīstību Latvijas Republikas lauku reģionos, uzlabosies situācija ugunsdzēsības un glābšanas darbu jomā Latvijas Republikas lauku reģionos. Diplomprojekts sastāv no 60. lpp., 22 attēliem, 2 tabulām darbā izmantoti 23 literatūras avoti, tajā skaitā 4 elektroniskās adreses un 2 ārzemju literatūras avoti.
Keywords Ugunsdzēsības attīstības perspektīva Latvijas Republikas lauku reģionos
Keywords in English Perspective of firefighting development in rural areas of the Republic of Latvia
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.01.2018 09:53:12