Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Pirmsskolas izglītības iestāžu evakuācijas nodrošināšanas īpatnības
Title in English The Content of Paper and Results of the Research
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jemeļjanovs
Reviewer J.Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Diplomprojekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestāžu evakuācijas nodrošināšanas īpatnības. Diplomprojekta mērķis:Izpētīt pirmsskolas izglītības iestāžu evakuācijas nodrošināšanas īpatnības un izstrādāt priekšlikumus evakuācijas uzlabošanai pirmskolas izglītības iestādēs. Ievadā autore pamato kvalifikācijas darba tēmas aktualitāti saistībā ar ugunsgrēku skaita statistiku Latvijas Republikā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatītas ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības pirmsskolas izglītības iestādēs, pētot Latvijas Republikas Ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktusun to prasības PII, kā arī PII iekšējos ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus un to prasības. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīts arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecumposmu īpatnību raksturojums un normatīvo aktu prasībasugunsdrošības jomā pirmsskolas izglītības iestādēs Eiropas un NVS valstīs. Kvalifikācijas darba praktiskajā daļā aprakstīta pētījuma bāze- 3 brīvi izvēlētas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī aprakstīta pētījumā izmantotā metode- anketēšana, analizēti aptaujas rezultāti, veikti secinājumi par to, ka pirmsskolas izglītības iestāžu ugunsdrošību reglamentējošo LR normatīvo aktu un iestāžu iekšējo normatīvo aktu prasības satur pretrunas, kas neveicina ugunsdrošību pirmsskolas izglītības iestādēs. Diplomprojekta ietvaros izstrādāti ieteikumi ugunsdrošības nodrošināšanas procesa uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Keywords Pirmsskola Evakuācija Ugunsdrošība Prasības
Keywords in English Preschool Evacuation Fire safety Requirements
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.01.2018 16:43:17