Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Optimāla izmaksu modeļa iztrāde un ieviešana SIA ABC
Title in English Designing and Implementing an Optimal Cost Accounting Model for SIA ABC
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lucijanovs
Reviewer A.Greitāns
Abstract Abstract (in Latvian) Darba mērķis ir izstrādāt un ieviest optimālu izmaksu uzskaites un kontroles sistēmu uzņēmumam SIA ABC, kura pamatdarbības galvenie virzieni ir būvniecība un specializētu celtniecības materiālu vairumtirdzniecība. Darba pirmajā darbā ir sniegts priekštats par dažādu izmaksu uzskaites sistēmu teorētiskajiem aspektiem, izvērtējot katras sistēmas specifiku un atbilstību attiecīgā uzņēmuma struktūrai un darbības specifikai. Otrās daļas ietvaros teorētiskie aspekti tiek piemēroti attiecīgā uzņēmuma reālajiem finanšu un operāciju datiem ar mērķi pielāgot izmaksu uzskaites modeļus uzņēmuma izmaksu uzskaitei un alokācijai. Rezultātā tiek izstrādāti triju tipu izmaksu alokācijas sistēmas – universālā alokācijas sistēma, departamentu alokācijas sistēma un ABC izmaksu aprēķina sistēma, kā arī izmaksu kontroles sistēma – standartu izmaksu modelis, pielāgots jumta montāžas darbiem vietējā tirgū. Darba trešās daļas ietvaros ir analizēti konkrēti projekti, pielietojot otrajā daļā izstrādātos izmaksu alokācijas modeļus. Analīzei tika izvēlēti divi vairumtirdzniecības projekti un divi jumta montāžas darbu projekti ar atšķirīgu piegādātās produkcijas un līgumdarbu apjomu, bet līdzvērtīgu sarežģītības pakāpi, lai izvērtētu dažādu izmaksu uzskaites sistēmu ietekmi uz izmaksu alokācijas rezultātiem pie atšķirīgiem realizācijas apjomiem. Abi būvniecības projekti tika analizēti arī standarta izmaksu modeļa kontekstā. Darba nobeigumā apkopoti analīzes rezultāti un kopējās izmaksu alokācijas tendences, kam seko argumentācija konkrēta modeļa ieviešanai praksē. Darba tapšanā izmanota zinātniskā literatūra drukātā formā, kā arī interneta resursi. Darbā ir apkopotas 49 tabulas un 28 pielikumi.
Keywords izmaksu uzskaite, izmaksu sadale, standarta izmaksu aprēķins, universālā izmaksu sadale, departamentu izmaksu sadale, ABC izmaksu aprēķins, tiešā izmaksu sadale, izmaksu sadales metode pa soļiem, savstarpējā izmaksu sadales metode
Keywords in English cost accounting, cost allocation, standard costing, plantwide allocation, department allocation, ABC Costing, direct allocation, step allocation, reciprocal allocation
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 12.01.2018 17:16:09