Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Datu integrēšanas problēmu un potenciālo risinājumu analīze
Title in English Analysis of Data Integration Issues and Potential Solutions
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Eiduks
Reviewer P.Rudzājs, SIA Pearl Baltic Labs vecākais SAP Hybris konsultants
Abstract Darba mērķis ir noskaidrot ar datu integrēšanas procesu saistītās problēmas, kā arī veikt risinājumu izstrādi un analīzi. Mērķa īstenošanai tika apkopota informācija par datu integrēšanas procesu un ar to saistītajiem jēdzieniem, problēmām un realizācijas iespējām, kā arī tika apkopota un analizēta informācija par datu integrēšanas procesa ietekmējošajiem faktoriem un izstrādes modeļiem/ pieejām. Darba izstrādes ietvaros tika izveidota priekšmetiskā vide, uz kuras pamata realizēts datu integrēšanas projektējums un veikta risinājuma izstrāde, izmantojot datu integrēšanas rīku (Oracle Data Integrator) un izstrādātu autora pielāgotu risinājumu gala avota datu bāzē. Darba gaitā tika izveidota aptaujas anketa, ar kuras palīdzību tika iegūta un apkopota informācija un profesionāļu viedokļi par datu integrēšanas pieejām un nozares tendencēm Latvijā. Tika veikta iegūtās informācijas analīze un noskaidrotas kopējās datu integrēšanas procesa tendences nozarē. Balstoties uz apkopoto informāciju, autora projektējumu un izstrādātajiem risinājumiem, un aptaujas anketas rezultātiem, tika izteikti priekšlikumi un secinājumi par datu integrēšanas pieeju izvēli un pielietojumu. Darba pamattekstā ir 80 lappuses, 38 attēli, 3 tabulas, 178 nosaukumu informācijas avoti un 15 pielikumi.
Keywords datu integrēšana, heterogenitāte, datu noliktava, globālā shēma, apvienotās datu bāzes
Keywords in English data integration, heterogeneity, data warehouse, global scheme, federated databases
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.01.2018 10:15:50