Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa izveide, izmantošana un reģistrācijas kārtība
Title in English Establishment, Usage and Registration Process of High Capacity Pumping Module
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Putrālis
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta “Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa izveide, izmantošana un reģistrācijas kārtība” mērķis ir izstrādāt pasākumu klāstu un priekšlikumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Dienests) resursu iesaistei, lai izveidotu Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma prasībām atbilstošu, augstas veiktspējas sūknēšanas moduli (turpmāk – AVS modulis), izmantot to plūdu seku likvidēšanas darbos Latvijā un Eiropā, un lai reģistrētu to Vienotajā ārkārtas situāciju sakaru un informācijas sistēmā (CECIS). Darba izstrādes gaitā autors veica Dienestam pieejamo un AVS moduļa izveidei nepieciešamo resursu izpēti, aprēķinus un izvēli, lai noteiktu piemērotākās moduļa tehniskās komponentes, kā arī noteica personāla atlases kritērijus, apmācības programmu, apmācības izmaksas un darba apģērba iegādes izmaksas. Tika veikta amatpersonu aptauja izmantojot Google veidlapu sistēmu, kur anketas varēja aizpildīt amatpersonas no visām Dienesta teritoriālajām struktūrvienībām. Darba izstrādes gaitā tika sasniegti rezultāti un iegūti dati, kas liecināja par Dienesta spējām izveidot AVS moduli un tā turpmāko izmantošanu plūdu seku likvidēšanas darbos. Tika izvirzīti priekšlikumi AVS moduļa izveidošanai un atsevišķu nosacījumu ievērošanai moduļa veidošanas procesā. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām, 8 apakšnodaļām un no 56 lapaspusēm (neskaitot pielikumus). Darbā izmantotas 7 tabulas, 35 attēli un 5 pielikumi. Darbā izmantoti 15 izziņas avoti.
Keywords Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa izveide, izmantošana un reģistrācijas kārtība
Keywords in English Establishment, usage and registration process of high capacity pumping module
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.01.2018 12:54:35