Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Electrical Systems of Railwey
Title in original language Moderno ŠOSL projektēšanas problēmas dzelzceļa transportā
Title in English Design problems of modern fibre optics commutation lines on Railway Transport
Department
Scientific advisor Valentīns Popovs
Reviewer RTU Transporta institūtā, M.sc.ing., doktorants Aleksejs Vasiļjevs
Abstract Bakalaura darbā ir izskatīti šķiedru optikas sakaru līnijas galvenie parametri, to definīcijas, klasifikācija un aprēķinu formulas. Ir parādīts pamatparametru aprēķinu algoritms Mathcad pro-grammā, izmantojot darbā aprakstītas formulas. Aprēķini ir salīdzināti ar optiskās šķiedras ražotā-ju dotajām tehnisko datu parametru vērtībām, salīdzinājums ir apkopots tabulās. Darbs satur teorētisko materiālu par šķiedru optikas sakaru līnijas galvenajiem elementiem, to struktūru. Ir aprakstīts esošo šķiedru optikas sakaru līniju mērījumu veikšanas process un mērī-jumu aparāts, tā uzbūve un darbības princips, kā arī mērījumu piemērs. Dotajā darbā ir parādīti daži progresīvo šķiedru optisko sakaru tīklu veidi, to uzbūve un darbības princips. Darbs sevī ie-tver nepieciešamo zināšanu bāzi par šķiedru optikas sakaru līniju projektēšanas un ierīkošanas pro-cesu. Darba pamattekstā ir 71 lappuses, 41 attēls, 7 tabulas, 24 formulas un 2 pielikumi. Izman-toti 23 avoti.
Keywords šķiedru optikas sakaru līnijas , pilnīgi optiskie tīkli, pasīvie optiskie tīkli, parametru aprēķinu algoritms
Keywords in English fiber optic communication lines, all-optical network, passive optical network, algorithm for calculating basic parameters
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.01.2018 20:40:00