Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “LED tehnoloģiju izmantošana ceļu satiksmes organizēšanā un aprīkošanā” (“Ilūkstes ielas posmā no Rēzeknes ielas līdz Cielavu ielai pārbūve, Rīgā”)
Title in English “Use of LED Technology in Road Traffic Management and Eguipment” (“Reconstruction of Ilukste Street Section from Rezekne Street to Cielavu Street in Riga ")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer J.Smirnovs, prof. Ceļu un tiltu katedra, RTU
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “LED TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA CEĻU SATIKSMES ORGANIZĒŠANĀ UN APRĪKOŠANĀ (ILŪKSTES IELAS POSMĀ NO RĒZEKNES IELAS LĪDZ CIELAVU IELAI PĀRBŪVE, RĪGĀ)” Bakalaura darba mērķis ir apskatīt LED tehnoloģiju izmantošanas iespējas ceļu satiksmes organizēšanā un aprīkošanā mūsdienās, apkopot informāciju par to darbības principiem, uzstādīšanas iespējām, kā arī izpētīt lietotāju pieredzi un ierīču ekspluatācijas problēmas. Bakalaura darba teorētiskajā sadaļā tika apkopota informācija par LED ceļa kniedēm un mainīgās informācijas zīmēm, to veidi un iedalījumi, uzstādīšanas un lietošanas prasības, kā arī ietekme uz satiksmes drošību. Analītiskajā sadaļā tika aprakstītas problēmas, ar kurām ekspluatācijas laikā saskārās Pasūtītāji un lietotāji, izmantojot gājēju pārejas, aprīkotas ar LED ceļa kniedēm, pēc kā tika izstrādātas un apkopotas rekomendācijas šīs sistēmas lietošanai. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Izpētīt pieejamo literatūru, zinātniskos darbus, standartus, specifikācijas un pētījumus par LED ceļa kniedēm un mainīgās informācijas zīmēm. 2. Apkopot informāciju par LED ceļa kniežu izmantošanu uz ceļiem un gājēju pārejām. 3. Apskatīt mainīgās informācijas zīmju veidus, iedalījumus un prasības to novietošanai un izmantošanai. 4. Analizēt lietotāju novērtējumus par LED ceļa kniežu lietošanu gājēju pāreju aprīkošanā, sakopot novērtējumos minētās problēmas un piedāvāt rekomendācijas to uzstādīšanai un lietošanai. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti divi segas konstrukcijas un krustojuma pārbūves varianti. Izvērtējot tehniski-ekonomiskos parametrus, tiek pieņemts labākais projekta risinājums. Projektā tika ievērtēta nepieciešamība ierīkot autostāvvietas mikrorajonos un sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi atbilstoši mūsdienu normām un standartiem. Bakalaura darbs sastāv no 42 lapām, 5 tabulām, 16 attēliem un 28 literatūras avotiem. Inženierprojekts sastāv no 99 lapām. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 155 lapas.
Keywords LED, ceļa kniedes, maināmās informācijas zīmes
Keywords in English LED, road studs, variable message signs
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.01.2018 15:16:25