Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centrs Līgatnes dabas takās
Title in English Wildlife Rehabilitation Centre in Ligatne Nature Trails, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bondars
Reviewer Zin.asist. A. Koroļova
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes Pilsētplānošanas un Arhitektūras fakultātes 2. kursa maģistra studentes Līvas Kenkles maģistra darba ar integrētu diplomprojektu darba nosaukums ir ,,Savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centra izveide Līgatnes dabas takās’’. Projekta mērķis ir noteikt savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centru arhitektūras kvalitātes kritērijus mūsdienu Latvijas un Eiropas arhitektūrā, noteikt veidus, kā apvienot cilvēku un dzīvnieku vajadzības vienotos risinājumos, izveidojot Līgatnes dabas taku potenciālu risinājumu to kontekstā. Līgatnes dabas takām piemīt priekšnosacījumi, lai izveidotu Latvijā unikālu tipoloģisko ēku kompleksā grupu: savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centru. Arhitektūras maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no pētījuma daļas un diplomprojekta skaidrojošā apraksta. Pētījuma daļa sastāv no trim nodaļām, kam seko ceturtā nodaļa, kurā ir aprakstīta integrētā diplomprojekta koncepcija savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centra izveidei. Darba pirmajā daļā pētīta savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas un dzīvniekiem labvēlīgas, piemērotas un regulējošajiem normatīviem atbilstoša arhitektūra. Otrajā nodaļā analizēta dzīvnieku turēšanas arhitektūras specifika Latvijā. Trešajā nodaļā veikts Līgatnes dabas taku teritorijas telpiskais un vēsturiskais raksturojums, izvērtēts Līgatnes dabas taku attīstības potenciāls. Līgatnes dabas takas ir vides izglītības objekts un savvaļas dzīvnieku turēšanas vieta, kam maģistra darba ietvaros projektēts pievienot jaunu funkciju, izveidojot savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centru. Darba ietvaros izveidots rehabilitācijas komplekss ar veterinārmedicīnas aprūpes centru un vairākiem iekštelpu un ārtelpu savvaļas dzīvnieku izmetināšanas voljēriem.
Keywords Līgatnes dabas takas, savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas centrs, dzīvnieku labturība, dzīvnieku izmetināšanas arhitektūra.
Keywords in English Līgatnes Nature Trails, Wildlife rehabilitation, animal architecture, veterinary architecture.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 15:34:29