Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kārļa Zāles laukuma kvartāla attīstība Liepājā
Title in English Development of the Kārlis Zāle Square Quarter in Liepāja
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Prakt.doc. D. Bērziņš
Abstract 1960. Gados tika realizēti vairāki krastmalu attīstības projekti, kas palīdzēja cilvēkiem izvērtēt krastmalu teritorijas, kā svarīgas kultūras nozīmes vietas. Šīs vietas ir arī unikālas, jo spēj nodrošināt ekonomisku attistību un stipru arhitektonisku identitāti. Krastmalas teritoriju efektīva attistība jau notika vairākās pasaules pilsētās, bet palikušas arī tādas pilsētas, kas joprojām mēklē līdzīgas iespējas. Viena no tām ir Liepāja, kas atrodas Latvijas rietumu krastā starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru. Ņemot vērā, ka Liepāja ir ostas pilsēta, tajā ir vairākas krastmalu teritorijas, kuras vajadzētu attistīt. Tomēr, ievērojamākā no tām ir – Kārļa Zāles laukuma kvartāla teritorija, izvietota pie Tirdzniecības kanāla. Dotai teritorijai ir liels potenciāls, bet tās iespēju realizācija ir komplicēta problēma, kas pagaidām netika atrisināta. Darba galvenais mērķis bija – piedāvāt Kārļa Zāles laukuma teritorijas ilgtspējīgas attīstības vīziju, balstoties uz šī kvartāla vēsturiskās un esošās situācijas analīzi, kā arī mūsdienu pilsētu krastmalu projektu izpēti. Uzdevumi, kas tika izvirzīti mērķa sasniegšanai bija: 1.Uzzināt dotās teritorijas apbūves noteikumus un ieinteresētās puses (Liepājas būvvaldes) vēlmes un īpašos nosacījumus; 2.Veikt Kārļa Zāles laukuma kvartāla arhitektūras un kultūras mantojuma vēsturisku izpēti Liepājas kontekstā; 3.Veikt Kārļa Zāles laukuma kvartāla esošās situācijas analīzi; 4.Izpētīt spilgtākos mūsdienu projektus, kas saistīti ar pilsētas krastmalu arhitektūru; 5.Noteikt veiksmīgus risinājumus, kas tika pieņemti analizēto projektu realizācijā; 6.Izdarīt secinājumus, balstoties uz saņemtajiem faktiem; 7.Izmantot saņemtos rezultātus jaunās attīstības vīzijas izstrādei. Lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus, tika izmantotas analītiskās jeb kvalitatīvās metodes. Pamatojoties uz rezultātiem, var secināt, ka kultūrāli nozīmīga, gājēju orientēta attīstība, kā arī krastmalu vīdes jaunās nozīmes atklāšana uzsver tās lomu sabiedrībā un noved pie jaunu telpu izveides, kur var notikt dažāda mēroga kultūras pasākumi. Šī ideja kalpoja par galveno virzītājspēku mūsdienu veiksmīgiem ilgtspējīgiem krastmalas projektiem, kā arī var palīdzēt Kārļa Zāles laukuma kvartāla attīstībā.
Keywords pilsētas krastmala, multifunkcionalitāte, ilgtspējība, publiskā telpa.
Keywords in English urban waterfront, architecture, sustainability, multifunctional, living space
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 15:14:15