Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Cēsu Kosmosa izziņas centrs Cīrulīšu kultūrainavā
Title in English Cēsis Space Centre in the Cultural Landscape of Cīrulīši Neighbourhood
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S.Levāne
Reviewer Arhitekte M. Ābele
Abstract Valda Lindes maģistra darbā “Cēsu Kosmosa izziņas centrs Cīrulīšu kultūrainavā” tiek aplūkota kultūras un izziņas tūrisma objektu nozīme pilsētvides, apkaimes un pilsētas attīstības procesos dialogā ar vietas identitāti kā īpašību kopumu, ko nosaka vides unikalitāte un specifika, arhitektoniski telpiskās un emocionālās iezīmes. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, tajā pētīti Cīrulīšu apkaimes telpiskās attīstības procesi, Kosmosa izziņas centra ieceres kontekstā. Darbā veltīta nodaļa secinājumu aprobācijai, kur tiek raksturoti pamatuzstādījumi, uzdevumi un risinājumi maģistra darba ietvaros izstrādātajam projektam – Cēsu Kosmosa izziņas centram Cīrulīšos. Pētījuma mērķis ir izvērtēt, kā jauns liela mēroga objekts spētu kalpot par vienu no akseleratoriem Cīrulīšu pilsēttelpas attīstībai un tai pat laikā iekļauties apkaimes dabiskajā ainavā, papildinot vietai raksturīgo īpašo identitāti. Mērķa sasniegšanai tika apkopota un analizēta informācija par Cēsu un Cīrulīšu vēsturi un telpisko attīstību, kā arī esošās telpiskās situācijas un publiskās telpas analīze. Tika veikta socioloģiska aptauja un respondentu atbildes ņemtas vērā izdarot galvenos pētījuma secinājumus. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām izstrādāts projekts Cēsu Kosmosa izziņas centram Cīrulīšos. Par galveno Cīrulīšu identitātes vērtību var uzskatīt dabiskās ainavas. Kā kultūrainavas tās saglabājušas savu potenciālu kalpot par vienojošu telpas elementu. Projekta priekšlikums paredz izveidot Kosmosa izziņas centru, izmantojot apkaimes potenciālu kļūt par atpūtas, izklaides un izziņas tūrisma kūrortu un attīstīt to kā vienotu veselumu, kā galveno vides vērtību akcentējot dabiskās un kultūrvēsturiskās ainavas. Maģistra darbs sastāv no 123 lappusēm, 43 attēliem, 37 shēmām, 4 grafikiem, 2 tabulas, 6 pielikumiem un 152 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords kūrorts, izziņas tūrisms, ainava, Cīrulīši, Cēsis
Keywords in English resort, educational tourism, landscape, Cīrulīši, Cēsis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 14:38:46