Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mēbeļu Nams kā sabiedriskais centrs Rīgas apkaimē un tā revitalizācija
Title in English Retrofitting of the House of Furniture as a Social/Public Center in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor G. Grabovskis
Reviewer Lekt. A. Eniņa
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa maģistra profesionālo studiju programmas studentes Maritas Sīmanes maģistra darba ar integrēto diplomprojektu nosaukums ir „Mēbeļu Nams kā sabiedriskais centrs Rīgas apkaimē un tā revitalizācija”. Projekta mērķis ir izpētīt Purvciema dzīvojamā rajona ainavtelpas un sabiedriskā centra nepieciešamību un mijiedarbību esošā rajona teritorijā un prognozēt tā attīstību, ievērojot vēsturiskās izaugsmes un plānotās perspektīvās prioritātes, kā arī, pamatojoties uz izpētes datiem, izstrādāt vienotas telpiskās attīstības vadlīnijas un projektu, kurā piedāvāti risinājumi, kā veidot daudzfunkcionālu un radošu telpu struktūru kopumu šajā apkaimē. 20. gadsimta otrajā pusē ātri uzbūvētie dzīvojamo namu kvartāli daudzviet Eiropā atrisināja steidzamo nepieciešamību pēc dzīvojamās platības. Rūpniecība bija kļuvusi par galveno faktoru pilsētas veidošanā un industrializācijas celtniecības attīstībā. Radās nepieciešamība īsā laika posmā nodrošināt iedzīvotājus ar dzīvojamo platību un šāds apsvērums panāca to, ka būvniecības kvalitātes vietā stājās kvantitāte. Mūsdienās padomju laiku plānošanas pamatprincipi ir zaudējuši savu spēku. Apkārtējās vides sociālo funkciju ierīkošana iespējas tuvāk šo mikrorajonu iedzīvotājiem un funkcijas lietotājiem ir būtiski mainījusies. Šī brīža situācija atspoguļo, ka mikrorajonos sabiedrisko funkciju pilda komerciāla rakstura apbūve. Iepirkšanās centri un veikali nespēj nodrošināt mūsdienām atbilstošu un kvalitatīvu sabiedrisko funkciju. Arī iedzīvotāju aptaujas dati apgalvo, ka šo publisko funkciju pilda komerciāla tipa ēkas. Kā būtisku mikrorajonu vides nepilnību iedzīvotāji minējuši kultūras, izglītības, izklaides centru trūkumu un rekreācijas iespēju neesamību. Tādēļ par galveno maģistra darba uzdevumu tiek izvirzīta kvalitatīva sabiedriskā centra izveide Purvciema mikrorajonā, kas atbilstu veiksmīgas pilsētvides plānošanas principiem. Projekts paredz „Mēbeļu Nama” revitalizāciju, apvienojot jau esošo ēkas apjomu ar nākotnes vīzijām. Mēbeļu Nama teritorijai ir paredzēts kļūt par telpu apkārtējiem iedzīvotājiem, kā arī mēbeļu dizaineriem, studentiem un jau pieredzējušiem ekspertiem. Darba apjoms: 98 lpp, 37 attēli, 58 informācijas avoti, 21 pielikums, paskaidrojuma raksts
Keywords lielmēroga dzīvojamais rajons, mikrorajons, sabiedriskais centrs, dzīvojamo teritoriju reģenerācija, publiskā ārtelpa
Keywords in English microrayon, public/social center, residential area regeneration, public outdoor spaces, retrofitting
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.01.2018 12:04:45