Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sarkandaugavas Industriālas teritorijas attīstības vīzija
Title in English Development Vision of Industrial territory of Sarkandaugava in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bērziņš
Reviewer Arhitekte M.Liepa-Zemeša
Abstract Maģistra darba “Sarkandaugavas industriālas teritorijas attīstības vīzija” autore ir Marta Kulitāne. Darba mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes industriālo teritoriju reģenerācijai un ilgtspējīgai attīstībai integrētas pilsētvides kontekstā. Rīga ir sarūkoša pilsēta, kas teritorijas ziņā turpina izplesties perifērijā un decentralizēties. Vienlaikus apkaimēs ap Rīgas centra loku ir kādreizējas ražošanas teritorijas, kas robežojas ar dzīvojamu apbūvi, tai skaitā Sarkandaugavā. Sarkandaugavas vecupe šobrīd ir robežšķirtne starp apkaimes dažādajām izmantošanas zonām, taču tai ir potenciāls kļūt par vienojošo elementu, un teritorijai gar to – par mūsdienīgu jauktas apbūves zonu ar ražošanas funkcijām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Sarkandaugavas apkaimes teritorijas vēstures un attīstības analīze. 2. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas skar Sarkandaugavu, un tajos ietverto teritorijas izmantošanas veidu, atļauto apbūves stāvu skaitu, kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu un citu normatīvo aktu, kas ietekmē apkaimi, analīze. 3. Ilgtspējīgu degradētu industriālo teritoriju reģenerācijas teorijas un prakses analīze. 4. Attīstības pamatnostādņu izstrāde un strukturēšana. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: monogrāfiskā, loģiski-konstruktīvā, grafiskās attēlošanas metode, analīze un sintēze, lauka pētījumi un socioloģisko pētījumu metode – intervijas ar nozares speciālistiem un iesaistītajām pusēm teritorijas attīstībā. Maģistra darbu veido: ievads, četras galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Sarkandaugavas pilsēttelpas veidošanās un attīstība līdz mūsdienām. 2. Sarkandaugavas apkaime mūsdienās. 3. Degradētu teritoriju reģenerācijas teorētiskais pamatojums un attīstības tendences Latvijā un ārpus tās. 4. Industriālas teritorijas Sarkandaugavā reģenerācijas pamatnostādnes. Darba rezultātā tiek piedāvāta trīs dažādu teoriju integrēta izmantošana industriālas teritorijas Sarkandaugavā reģenerācijai - degradētu teritoriju reģenerācija (brownfield regeneration), zilo-zaļo koridoru attīstība (urban steams regeneration) un publiskas ārtelpas attīstība (development of public space). Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses, tai skaitā 53 attēli un 3 pielikumi. Pielikumā ir divas intervijas ar nozares speciālistiem un iesaistīto pušu pārstāvjiem, projekta teritorijā esošo ēku izvērtējuma shēma un projekta grafiskās daļas samazināti A3 formāta attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 80 informācijas avoti.
Keywords ūdensmalas, industriāli degradēta teritorija, pilsētvides plūsmu atjaunošana, holistiska pieeja
Keywords in English waterfront, brownfield regeneration, urban streams, holistic approach
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 12:03:30