Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kvartāla reģenerācija Rīgā: Aktīva urbānā telpa
Title in English Urban Renewal in Riga: Active Urban Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Arhitekts A. Feļtins
Abstract Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Kvartāla reģenerācija Rīgā: Aktīva urbānā telpa” mērķis ir noteikt teritorijas reģenerācijas iespējas, kā arī unikālas funkcijas ieviešanu, kas sekmētu kopēju kvartāla telpisku attīstību un identiātes veidošanu. Kā galvenā problēma ir uzsvērta kvartāla neracionālā attīstība, un teritoriju ieskaujošo ielu pārmērīgā automobīļu intensitāte. Lai sasniegtu mērķi, pētījuma daļā apkopota informācija par apkaimes līdzšinējo telpisko un funkcionālo attīstību, kā arī pētīta esošā situācija un tās iespējamie cēloņi. Darbā ir sistematizēta informācija par urbānā dizaina veidošanas pamatprincipiem, īpaši akcentējot vides lietotāju un tā uztveres īpatnības, kā arī apskatīti trīs urbānās reģenerācijas projekti Ziemeļeiropā. Pētījumā ir apkopota informācija par sportu urbānajā vidē, uzsverot velo treka lomu un nozīmi pilsētas telpā. Izprotot velotreka dizaina veidošanas pamatprincipus, ir apskatīti 3 atšķirīgi velotreka pasaules piemēri. Diplomprojekta konceptuālais risinājums paredz daudzfunkcionālas un dzīvotspējīgas pilsētas telpas izveidi un apkārt esošo ielu tīklu slāpēšanu, Avotu apkaimes ziemeļu daļā esošajā teritorijā starp Lāčplēša, Satekles, Visvalža un E. Birznieka-Upīša ielām. Projekta risinājumi īpaši akcentē sportisku aktivitāšu lietojumu urbānajā telpā un kā iespējamais teritorijas attīstības veicinātājs tiek definēts projektējamais velotreks. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesionālo maģistra studiju 2.kursa studenta Toms Lora maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no četrām (6) galvenajām nodaļām, vienpadsmit (12) apakšnodaļām, secinājumiem, 76 lappusēm, 55 attēliem, 2 tabulām, 59 izmantotajiem avotiem, diplomprojekta paskaidrojuma raksta (sastāv no 9 lappusēm, 5attēliem).
Keywords Urbānā reģenerācija Rīgā, daudzfunkcionāla apbūve, sports pilsētvidē.
Keywords in English Urban regeneration in Riga, multi-functional building site, sports in an urban environment
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 08:09:15