Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vidzemes tirgus revitalizācija
Title in English Revitalization of Vidzeme Market
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Lapiņš
Reviewer Arhitekts A. Feļtins
Abstract Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Vidzemes tirgus revitalizācija” mērķis ir noteikt Vidzemes tirgus vēsturisko bāzi, revitalizācijas iespējas un optimālos risinājumus, saskaņā ar kuriem izstrādāt Vidzemes tirgus revitalizācijas projektu. Kā galvenā problēma uzsvērta Vidzemes tirgus teritorijas nepilnvērtīga izmantošana. Lai sasniegtu mērķi, pētījuma daļā apkopota informācija par tirgus kā tipoloģijas nozīmi vēsturē, situāciju Rīgas tirgos mūsdienās, vairāk uzmanību pievēršot Vidzemes tirgus kontekstam kopējā pilsētas tēlā, tā veidošanās vēsturei, nepieciešamībai. Pētīti arī plānotie projekti un esošā situācija. Analizēta apkārtējā teritorija, izvērtējot publiskā un privātā transporta plūsmas, apkārtējās apbūves raksturu, kā arī nākotnes vīzijas, kas ietekmētu Rīgas centra attīstību. Darbā apkopota un sistematizēta informācija par Vidzemes tirgus attīstību ietekmējošiem faktoriem. Apskatīti veiksmīga tirgus veidošanas principi, analizētas publiskas vietas veidošanas principi, kā arī analizēti pasaules veiksmīgie piemēri tirgus atjaunošanā Lisabonā un Tallinā. Tāpat apskatīti arī Rīgas Vēsturiskā centra apbūves noteikumi, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas regulas, kas ietekmē Vidzemes tirgus attīstības iespējas. Balstoties uz veikto izpēti, sistematizētas Vidzemes tirgus funkcionālās nepieciešamības un iespējas, kā arī izcelta vietas potenciālā identitāte, gan vizuālā, gan funkcionālā ziņā. Diplomprojektā atspoguļota ideja par Vidzemes tirgus, kā daudzfunkcionālas publiskas vietas veidošanu, uzsverot tirgus vēsturiskās kvalitātes un nepieciešamību pēc daudzveidīgi pielāgojamas un atraktīvas pilsētas telpas. Projektā atjaunoti vēsturiskie paviljoni, pārējā teritorijā veidojot pilsētas laukumu, kas piedāvā daudzveidīgas tā izmantošanas iespējas.
Keywords Vidzemes tirgus revitalizācija, vēsturiskā mantojuma saglabāšana, tirgus kā publiska vieta
Keywords in English Revitalization of Vidzemes market, preservation of historical heritage, market as a public place
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 06:40:06