Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Parādu piedziņas procesu pilnveidošana uzņēmumā D Baltijā
Title in English Debt Collection Process Improvements in Company D Baltics
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Bancroft
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Maģistra darba tēma ir “Parādu piedziņas procesa pilnveidošana Uzņēmumā D Baltijā”. Pētījumus ir veikts pamatojoties uz uzņēmuma pārdošanas un finanšu procesu optimizāciju un strukturālām pārmaiņam gan finanšu ārpakalpojumu centrā (Shared Service Center), gan uzņēmuma pārdošanas organizācijās Baltijā. Izmaiņas uzņēmumā rada labvēlīgus apstākļus kredītu pārvaldības un debitoru piedziņas procesu pilnveidošanai. Maģitra darba galvenais mēŗkis ir izvērtēt debitoru parādu piedziņas procesu uzņēmumā un izveidot ieteikumus efektīvam, standartizētam un kontrolētam kredītu pārvaldības un debitoru parādu piedziņas plānam. Darbā izmantota teorētiskā literatūra par tirdzniecības kredītu pārvaldību, labākās prakses pārskati par debitoru parādu piedziņu, pētījumi par pārdošans nosacījumiem un maksājumu kavējumiem reģionā, iekšējie dokumenti un procedūras, kas nosaka kredītpolitiku uzņēmumā, un intervijas ar uzņēmuma vadību. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma debitoru parādu struktūras, maksāšanas nosacījumu analīze, izmantotās kredītu pārvaldības un debitoru piedziņas metodes un atškirības katrā no trim Baltijas pārdošanas organizācijām.Uzņēmumu kredītpolitikas efektivitātes novērtēšana veikta izmantojot uzņēmuma publicētos un nepublicētos finanšu datus, analizējot debitoru parādu piedziņas efektivitātes mērījumus. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tiek piedāvāti risinājumi tālākai kredītu pārvaldības un debitoru parādu piedziņas procesa pilnveidošanai trijos virzienos: kredītrisku novērtēšana, grāmatvedības uzskaite un parādu piedziņa. Darbā ir iekļauts kredītu pārvaldības un debitoru parādu piedziņas paurauga ieviešanas plāns, īstenošanas grafiks, un atbildības. Darbā iekļautas 16 tabulas, 6 diagrammas un 5 pielikumi. Darbs ir sarakstīts angļu valodā
Keywords Tirdzniecības debitori, debitoru parādi, kredītu pārvaldība, debitoru parādu piedziņa
Keywords in English Trade credit, credit risk, credit management, accounts receivable, debt collection, shared service, overdue accounts
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 00:04:06