Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Latvijas sauszemes transportbūvju infrastruktūras finansējuma analīze” (“Pašvaldības autoceļa ''Čudarīne-Obeļova'' pārbūve”)
Title in English “Funding Analysis of Latvian Roads Infrastructure” (“Reconstruction of Municipality Road ''Čudarīne-Obeļova''”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Mačāns
Reviewer M.Zemītis, doc.p.i. Ceļu un tiltu katedra, RTU
Abstract Bakalaura darbs “Latvijas sauszemes transportbūvju infrastruktūras finansējuma analīze” tika izstrādāts ar mērķi izpētīt galvenos ceļu finansējuma avotus un modeļus. Par pamatu bakalaura darba izstrādei tika ņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi” statistika, Centrālās statistikas pārvaldes informācija par ceļu kopgarumu un finansējuma apjomiem. Tāpat tika veikta finanšu modeļu salīdzināšana ar Baltijas valstīm. Tika izpētīts AS ’’Latvijas Valsts meži’’ ceļu plānošana un finansēšana. Pēc iegūtās informācijas apkopošanas un analizēšanas tika gūts vispārīgs priekšstats par pētāmo problēmu un izdarīti secinājumi. Darba izstrādes laikā autors nonācis pie secinājuma, ka Latvijā ir vismazākais ceļu finansējums no valsts budžeta starp Baltijas valstīm, bet nodokļu slogs Latvijas ceļu lietotājiem ir vislielākais. Lai uzlabotu ceļu kvalitāti un sakārtotu ceļu finansējumu autors uzskata, ka būtu nepieciešams atjaunot, ceļu fondu, un lai ceļu infrastruktūra tiktu ātrāk sakārtota, būtu jāizmanto publiskās privātās partnerības modelis. Inženierprojekta tēmas nosaukums ir “Pašvaldības autoceļa ‘’Čudarīne - Obeļova’’ pārbūve”. Būvprojektā tiek pārbūvēts viss ceļš pilnā garumā, nemainot ceļa trases novietojumu. Ņemot vērā to ka ceļam esošais segums ir grants segums, un grunts ir smilšaina tiek izmantota atvieglināta ceļa segas konstrukcija neparedzot drenējošo slāni, ceļa segums tiek paredzēts no asfalta. Iespēju robežās esošie garenprofila elementi tiek uzlaboti. Kopējais trases garums – 5.845 km. Rezultātā tiek iegūts projekts, kas nodrošina 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošas nestspējas asfalta ceļa segu, nodrošinot piekļūšanas funkcijas piegulošajiem īpašumiem. Bakalaura darba un inženierprojekta kopapjoms: Lapaspušu skaits: 112 Attēlu skaits: 18 Tabulu skaits: 33 Izmantotās literatūras avotu skaits: 14 Rasējumi: 22
Keywords Latvijas sauszemes transportbūvju infrastruktūras finansējuma analīze Pašvaldības autoceļa ''Čudarīne-Obeļova'' pārbūve
Keywords in English Funding of Latvian roads infrastructure analysis Municipial motorway ''Čudarīne-Obeļova'' reconstruction
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.01.2018 18:59:26