Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsbīstamības riska samazināšanas metodika, veicot ugunsbīstamus darbus naftas produktu uzglabāšanas parkos
Title in English The Methodology for Reducing the Fire Risk by Performing Fire-Hazardous Work in Oil Product Storage Parks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer M.Urbans, Mg.darba aizsardz.
Abstract Diplomprojekta autora, Jāņa Seņkāna, izvēlētā tēma ir “Ugunsbīstamības riska samazināšanas metodika, veicot ugunsbīstamos darbus naftas produktu uzglabāšanas parkos”. Diplomprojekta mērķis ir izveidot apkopotu riska samazināšanas metodiku, kas skaidrotu, kādi ir iespējamie riski, to cēloņi un sekas, kā arī riska samazināšanas viedi, veicot ugunsbīstamus darbus naftas produktu uzglabāšanas parkos. Darba gaitā izvirzītie uzdevumi ir analizēt normatīvos dokumentus un informatīvos materiālus par naftas produktu uzglabāšanas parkiem, veidiem, to uzturēšanu un ugunsbīstamajiem darbiem tajos, kā arī izpētīt iespējamos riska samazināšanas veidus, veicot ugunsbīstamus darbus sprādzienbīstamā vidē. Diplomprojektā tiek pētīti ugunsbīstamības samazināšanas paņēmieni, veicot ugunsbīstamos darbus naftas produktu uzglabāšanas parkos, tiek analizēti normatīvie dokumenti, kas nosaka ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību, kā arī rezervuāru pārbaužu kārtību. Darba ietvaros tiek pētīta statistika par ugunsgrēkiem naftas bāzēs pasaulē, kā arī Latvijā. Diplomprojektā tiek analizēta SIA „„Ventspils nafta” termināls” teritorijā esošo ugunsbīstamo vietu esamība, darba atļauju un ugunsbīstamo darbu statistika un to pieaugums, kā arī terminālī bijušo ugunsgrēku apraksts. Šī darba teorētiskajā daļā tiek uzskaitīti tādi iespējamie ugunsbīstamības riska samazināšanas paņēmieni, kā nedegošā pārklāja jeb stikla auduma, slāpekļa, vidējas kārtnības putu izmantošana ugunsbīstamo darbu veikšanas laikā. Tiek aprakstīts cauruļvadu tīrīšanas paņēmiens, izmantojot tīrīšanas iekārtu PU PIG. Savukārt diplomprojekta praktiskajā daļā tiek praktiski pārbaudīts stikla auduma termoizturība un lietderīgums, izmantojot atklātu liesmu, tāpat kā tiek pārbaudīts vidējas kārtnības putu klāšana, izmantojot trīs dažādus stobrus. Darba veikšanas procesā tiek atrasti labākie veidi, kā izmantot riska samazināšanas paņēmienus, piemērojot katrai situācijai savu paņēmienu.
Keywords Ugunsbīstamības riska samazināšanas metodika, veicot ugunsbīstamus darbus naftas produktu uzglabāšanas parkos
Keywords in English The Methodology for Reducing the Fire Risk by Performing Fire-Hazardous Work in Oil Product Storage Parks
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.01.2018 11:30:41