Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Olimpisko spēļu ietekme uz rīkotājpilsētas sociālo un ekonomisko vidi"
Title in English "Impact of the Olympic Games on the Host City Social and Economical Environment"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Šenfelde
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Anotācija Maģistra darba autore: Madara Apine Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Prof.,Dr.oec. Maija Šenfelde Maģistra darba temats: “Olimpisko spēļu ietekme uz rīkotājpilsētas sociālo un ekonomisko vidi” Maģistra darba apjoms: 78 lapas, kurās ietverta 1 tabula, 16 attēli un 1 formula. Darba teorētiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 4 apakšnodaļām, analītiskā daļa no 2 nodaļām un 6 apakšnodaļām un praktiskā daļa no 1 nodaļas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: oficiālie olimpisko spēļu ziņojumi, olimpisko spēļu pētījumi, Starptautiskās Olimpiskās komitejas datu bāze, Eurostat datu bāze, Siguldas pilsētas oficiālā mājaslapa, resursi internetā, kas analizē olimpisko spēļu pētījumu rezultātus – kopā 41 avots. Maģistra darbā ir izpētīta teorētiski prognozējamā olimpisko spēļu ietekme uz rīkotājpilsētas sociālo un ekonomisko vidi. Maģistra darbā tiek analizēti divi gadījumi un aprakstīta ietekme uz rīkotājpilsētu - Barselonas un Atēnu sociālo un ekonomisko vidi olimpisko spēļu norises laikā kā arī pēc spēļu norises. Turpmāk tiek analizēta pasaules līmeņa sacensību ietekme uz Siguldas pilsētas sociālo un ekonomisko vidi. Pētījuma gaitā tika secināts, ka olimpisko spēļu rīkotājpilsētas sociālā un ekonomiskā vide tiek ietekmēta gan pozitīvi, gan negatīvi. Pēc divu olimpisko spēļu rīkotājpilsētu analīzes tika secināts, ka ietekmi uz rīkotājpilsētas sociālo un ekonomisko vidi ietekmē izvēlētais organizācijas process, kā arī citi aspekti. Tika arī secināts, ka rīkotājpilsētas pieredzētu vairāk pozitīvu ietekmju uz to sociālo un ekonomisko vidi, ja Starptautiskā Olimpiskā Komiteja veicinātu ilgtspējīgu, ekonomisku un efektīvu plānošanas metožu pielietošanu. Tika secināts, ka pasaules līmeņa sacensību ietekme uz Siguldas pilsētas sociālo un ekonomisko vidi ir pozitīva.
Keywords Atslēgas vārdi: Olimpiskās spēles, Vasaras Olimpiskās spēles Barselonā, Vasaras olimpiskās spēles Atēnās, bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Sigulda, sociālā un ekonomiskā ietekme
Keywords in English Key words: Olympic games, Summer Olympic games in Barcelona, Summer Olympic games in Athens, bobsleigh and luge track „Sigulda”, Sigulda, social and economical impact
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.01.2018 10:17:45