Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Sociālās medicīnas monitorēšanas uzņēmumu attīstība Latvijā"
Title in English "Development of Social Medicine Monitoring Companies in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec., TAPPE katedra
Abstract Diplomprojekta autors: Ingus Ozoliņš Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Rita Greitāne Diplomprojekta temats: Sociālās medicīnas monitorēšanas uzņēmumu attīstība Latvijā Diplomprojekta mērķis: ieviest jaunu sociālās medicīnas produktu. Diplomprojekta aktualitāte: Sociālā uzņēmējdarbība kā jēdziens un pieeja sociālo problēmu risināšanā pieder pie jaunākajām attīstības tendencēm Eiropā. Grūtības tautsaimniecībā un finanšu sektorā ir rosinājušas pilsonisko sabiedrību un pārvaldes iestādes sadarboties, meklējot jaunus veidus, lai risinātu bezdarba, kvalitatīvu darbavietu, sociālās iekļaušanas un sabiedrības novecošanās un iesaistes problēmas. Diplomprojekta apjoms: diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 32 literatūras avoti, ievietoti 8 attēli, 11 tabulas un 1 formula. Darba apjoms ir 58 lappuses, neskaitot 6 pielikumus. Diplomprojektā izmantotās pētījumu metodes: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, analīzes metode, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, salīdzinošā analīze, induktīvā un deduktīvā metode, statistikas, skaitliskās informācijas aprakstīšanas un grafiskās attēlošanas metodes, kā arī empīriskā metode – klientu aptauja un analīze. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izvērtējot izmaksas un pieejamos resursus, jauna pakalpojuma ieviešanas iespējamība Latvijas medicīnas tirgū.
Keywords Sociālā uzņēmējdarbība kā jēdziens un pieeja sociālo problēmu risināšanā pieder pie jaunākajām attīstības tendencēm Eiropā. Grūtības tautsaimniecībā un finanšu sektorā ir rosinājušas pilsonisko sabiedrību un pārvaldes iestādes sadarboties, meklējot jaunus veidus, lai risinātu bezdarba, kvalitatīvu darbavietu, sociālās iekļaušanas un sabiedrības novecošanās un iesaistes problēmas.
Keywords in English Social business as a concept and the approach to solving social problems is one of the most recent development trends in the Europe. The national economy hardship and the financial sector have encouraged civil society and government authorities to work together to find new ways to address the problem of unemployment, quality workplace and engaging in social work and social exclusion.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.01.2018 01:52:31