Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Apgrozāmo līdzekļu pārvaldības ietekme uz Austrumu un Rietumeiropas uzņēmumu rentabilitāti.
Title in English The impact of Working Capital Management on Profitability in Eastern and Western Europe Companies.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jūlija Bistrova
Reviewer Nadežda Koleda, Dr.oec.
Abstract Mūsdienu ekonomiskās vides sarežģītība un nenoteiktība ir mainījusi ekonomikas dalībniekus un sabiedrības uztveri par to, kā būtu jāveic uzņēmējdarbība. Tirgus neviendabības dēļ neliela kļūda attiecībā uz uzņēmējdarbības lēmumu jebkurā iestādē vai organizācijā var radīt nopietnas sekas, kas var negatīvi ietekmēt organizācijas darbību un tās uzņēmējdarbības vidi. Apgrozāmie līdzekļi ir galvenais elements uzņēmuma un var tikt salīdzināti ar biznesa asini, kas palīdz izdzīvot un attīstīties. , Daudzi autori ir pētījuši un mēģinājuši izprast tā ietekmi uz uzņēmuma rentabilitāti. Pētījuma galvenais mērķis ir novērtēt apgrozāmo līdzekļu ietekmi uz rentabilitāti Austrum- un Rietumeiropā, izmantojot divus simtus atlasītu uzņēmumu. Tika veikta parametriskā un tiešā analīze, lai noteiktu apgrozāmo līdzekļu komponentu atšķirības starp Austrum- un Rietumeiropas uzņēmumiem. Teorētiskā daļa sniedz ieskatu par apgrozāmo līdzekļu vadības un uzraudzības nestabilitāti un nozīmi uzņēmumos, lai garantētu ilgtspējību un stabilitāti. Šajā daļā ir arī izklāstīti dažādu autoru pētījumu rezultāti par apgrozāmo līdzekļu ietekmi uz rentabilitāti. Autors arī apraksta dažādus instrumentus un pieejas, ko izmanto, lai analīzētu apgrozāmo līdzekļu ietekmi uz rentabilitāti. Empiriskā daļā ir sniegti analīzes rezultāti un atbildes uz izvirzītām hipotēzēm ar ieteikumiem Austrumeiropas un Rietumeiropas uzņēmumu vadībai.
Keywords apgrozāmie līdzekļi, rentabilitāte, Rietumeiropas uzņēmumi, Austrumeiropas uzņēmumi.
Keywords in English working capital, profitability, western Europe companies, eastern Europe companies.
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.01.2018 09:56:07