Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības uzņēmuma stratēģiskās attīstības vadīšana"
Title in English "Management of Strategic Development of a Trade Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gaile-Sarkane Elīna
Reviewer Suija-Markova Inese, MBA, IEVF doktorante
Abstract Grigorjevs A. Tirdzniecības uzņēmuma stratēģiskās attīstības vadīšana: Maģistra darbs. Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 79 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 30 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma SIA „GRIF” stratēģiju ņemot vērā iekšējas un arējas vides analīzi kas nodrošinās uzņēmuma nākotnes attīstību un sekmīgu vadīšanu. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta darba aizsardzības nozare Latvijā, ar internetā avotiem. Tiek sniegts uzņēmuma SIA „GRIF” raksturojums un konkurentu novērtējums tirgū. Otrajā darba daļā tiek veikts uzņēmuma SIA „GRIF” stratēģiskas biznesa vienību pētījums, kur tiek petits par uzņēmuma konkurētspējas priekšrocību. Tiek analizēti uzņēmuma resursi un iespējas, kā arī stratēģiskas alternatīvu salīdzinājums. Trešajā darba daļā tiek izstrādāta uzņēmuma SIA „GRIF” attīstības stratēģijā, kopā ar stratēģisko plānu, to ieviešanu un novērtējumu. Lietišķās aprēķinu daļās beigas ar ekspertu metodi tiek novērtēti stratēģijas ieviešanas riski. Nozīmīgākie secinājumi ir – Uzņēmumu attīstības stratēģija ir svarīgā, ne tikai stratēģisko mērķu plānam, bet arī ka attīstības mehānisms mērķiem. Uzņēmuma SIA „GRIF” SVID analīze paradīja vajās puses, kā iekšējā komunikācija, noliktava un loģistika, ražošanas preces cena, un draudus, it sevišķi konkurentus. Tiek secināti galvenie virzieni SVID analizēs rezultātā: tirdzniecības darbības attīstība un attīstības stratēģiju ieviešanā. Ekspertu metodes aprēķina rezultātā SIA „GRIF” risku novērtējumam, galvenie uzņēmuma riski bija operatīvie un finanšu riski. Nozīmīgākie priekšlikumi ir – Viens no svarīgākajiem priekšlikumiem SIA „GRIF” vadībai par uzņēmuma attīstību, kurš rodas no SVID analīzes ir jaunas attīstības stratēģijas izveide tirdzniecības pamatdarbībai. SIA „GRIF” vadībai jāievieš regulāru konkurentu analīzi, salīdzinot piedāvātas preces un cenas, lai izvelētos atbilstošu stratēģiju. Lai kontrolētu uzņēmuma SIA „GRIF” esošos un iespējamos riskus, kuri ir un varētu būt sasaistīti ar attīstības stratēģiju, autoram ir priekšlikums pastāvīgi analizēt riskus un uzraudzīt tos.
Keywords stratēģiska attīstība, SVID analīze, SPACE matrica, attīstības stratēģija, riska analīze, riska vadīšana, stratēģijas ieviešana, stratēģiska plānošana, stratēģiskie mērķi
Keywords in English Development strategy, SWOT, SPACE matrix, risk management, strategic planning, strategic risks, competition analysis, strategic management, strategic goals, strategy implementation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 03.01.2018 09:11:53