Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūra un tās pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Title in English Procedure of the Review of Administrative Violations and Improvement of it in the State Fire and Rescue Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ļabis,
Reviewer A.Drozds, Ing., VUGD
Abstract Diplomprojekta tēma: “Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūra un tās pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” Diplomprojekta autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras 2. kursa 1.grupas grupas dienas students Tomass Lausmā. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar izmaiņām likumdošanā, kas attiecas uz Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūru. Diplomprojekta darba mērķis: izpētīt spēkā esošos un jaunus normatīvos aktus, kas ietekmēs administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūru Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pētījuma objekts: faktori, kas var ietekmēt administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūru. Pētījuma hipotēze: jaunie normatīvie akti un izmaiņas esošajos normatīvajos aktos uzlabos administratīvo pārkāpumu izskatīšanas procedūru Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Diplomprojektā veiktos pētījumus un gūtās atziņas var izmantot, lai apmācītu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nodarbinātās personas. Diplomprojekts satur – 81 lapaspuses, 7 attēlus, 25.literatūras avotus un 4. pielikumus.
Keywords Administratīvie pārkapumi, VUGD, izskatīšana
Keywords in English Administrative violations , State Fire and Rescue Service
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 02.01.2018 16:13:48