Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Ceļu būvniecības procesu kvalitātes pārraudzība''; inženierprojekts ''Rūpniecības un Dzelzceļa ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā''
Title in English ''Road Construction Process Quality monitoring''; Engineering Design Project ''Reconstruction Rūpniecības and Dzelzceļa Streets in Līvāni, Līvānu Country''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer
Abstract Pētnieciskā darba nosaukums ir “Ceļa būvniecības procesu kvalitātes pārraudzība”. Pētījumā tiek vērsta uzmanība tieši uz autotransporta infrastruktūras ilgtspējas nodrošinājuma aspektu kvalitatīva būvniecības procesa rezultātā. Tāpēc pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt ceļu būvniecības procesu kvalitātes pārraudzības un nodrošinājuma aspektus, kas sastāv no dažādu faktoru savstarpējas mijiedarbības. Tā rezultātā pētījuma mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:  izpētīt transporta nozares pozīciju nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, tās nozīmi tautsaimniecībā;  finansējuma piesaistes iespējas transporta nozares attīstībai;  raksturot projekta, riska un kvalitātes vadības procesu sasaistē ar ceļu būvniecību;  izpētīt iesaistīto pušu uzkrāto pieredzi ceļu būvniecības nozarē, ceļu būvniecības normatīvo regulējumu;  veikt secinājumu un priekšlikumu izstrādi izmantojot SVID analīzes metodoloģiju. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts pārbūves projekts “Rūpniecības un Dzelzceļa ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā”. Pētnieciskais darbs (ar inženierprojektu) kopā sastāv no 197 lapām, 107 attēliem, 12 tabulām, 6 rasējumiem.
Keywords ''Ceļu būvniecības procesu kvalitātes pārraudzība''; inženierprojekts ''Rūpniecības un dzelzceļa ielu rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā''
Keywords in English ''Road Construction Process Quality monitoring''; Engineering Design Project ''Reconstruction Rūpniecības and Dzelzceļa Streets in Līvāni, Līvānu Country'
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 02.01.2018 11:14:25