Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Autoceļu seguma novērtēšana PCI sistēmā un novērtēšana Latvijā” (“Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā”)
Title in English “Pavement Condition Assurance Using PCI System, and Determination in Latvia” (“Construction of Laivu Street and New Street in Lucavsala”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer J.Tihonovs
Abstract Diplomdarba autors - Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes students Krists K. Dāvids. Bakalaura darba tēma – Autoceļu seguma novērtēšana PCI sistēmā un autoceļu novērtēšana Latvijā. Darbā tiek apkopotas divas autoceļu seguma stāvokļa novērtēšanas sistēmas, analizējot sistēmu objektivitāti un efektivitāti. Tiek iepazīta novērtēšanas sistēmas datu ieguves mēriekārta – autoceļu seguma stāvokļa novērtēšanas transportlīdzeklis. Uzstādītais pētnieciskās daļas mērķis ir iepazīt un izvērtēt autoceļa seguma stāvokļa novērtēšanas sistēmu, analizēt tās metodiku un izejas datu ieguvi, salīdzināt iegūtos datus. Diplomdarba izstrādes laikā iegūtie rezultāti norāda, ka PCI sistēmas iegūtais autoceļa seguma stāvokļa novērtējums sniedz objektīvāku rezultātu, tomēr abu sistēmu rezultātā kļūdu var radīt cilvēciskais faktors. Lai izslēgtu šo faktoru, vērtējuma izejas dati jāiegūst izmantojot mēriekārtu – autoceļu seguma stāvokļa novērtēšanas transportlīdzekli. Bakalaura darba daļa sastāv no 41 A4 lappusēm, iekļauti 29 attēli, 5 tabulas, 16 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma – Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā. Inženierprojektā paredzēts izbūvēt jaunu ielu, rekonstruēt Laivu ielu, kuras galā paredzēta autobusu pieturvieta un apgriešanās laukums. Lucavsalas ielas galvenokārt izmanto vietējie iedzīvotāji, to patreizējais stāvoklis ir neatbilstošs prasībām. Esošajā Laivu ielas posmā nav sabiedriskā transporta pieturvietas.Visa rekonstruējamā posma garumā ir vaļējā ūdens atvade. Ūdens no brauktuves netiek pareizi atvadīts. Jaunās un Laivu ielas malās paredzētas ietves un kopīgi gājēju un velosipēdistu ceļi. Laivu ielas rekonstruējamā posmā asfaltbetona seguma platums ir robežās no 5,0 m līdz 6,5 m. Rekonstruējamais posms atrodas apdzīvotā vietā, līdz ar to projektētais ātrums ir 50km/h, aprēķina ass slodze 11,5 tonnas. Laivu ielā un jaunizveidotajā ielā paredzēta zaļā zona 1, 50 m platumā pie autobusu pieturvietas starp ietvi un brauktuvi. Darbs sastāv no 80 A4 lappusēm, darbā iekļautas 36 tabulas un 2 attēli. Darba izstrādei tika izmantoti 8 literatūras avoti un 25 rasējumu lapas.
Keywords Pavement condition index
Keywords in English Autoceļu seguma stāvokļa indekss
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 02.01.2018 10:37:23