Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem"
Title in English "Value added tax influence on the state and municipal budgets"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K. Plotka
Reviewer Prof. K. Didenko
Abstract Maģistra darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem”. Maģistra darba autors ir Ralfs Voiničs, darba vadītājs ir Mag. oec., Kaspars Plotka. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, Rīgā. Darba apjoms ir 103 lappuses un 1 pielikums. Darbs ietver ievadu, 3 nodaļas, 15 attēlus, 7 tabulas, 2 formulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 76 avotiem. Pētījuma objekts ir Latvijas transportlīdzekļu tirgus. Pētījuma priekšmets ir nodokļu krāpniecības ierobežošanas iespējas. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz teorētiskās bāzes un datu analīzes izpēti, sniegt vērtējumu par nodokļu krāpniecību Latvijas transportlīdzekļu tirgū. Darba izstrādes gaitā tika izpētīts, ka pastāv nozīmīgs ēnu ekonomikas īpatsvars transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē Latvijā. Tika izpētīts, ka galvenā problēma vieglo transportlīdzekļu tirgū Latvijā ir pievienotās vērtības nodokļa krāpniecība, nozīmīgākās krāpniecības shēmas ir pievienotās vērtības nodokļa karuseļkrāpniecība, komisijas piemērošana pārdošanas darījumiem un tirgotāja kā starpnieka posma izlaišana. Darbā tika pētīta transportlīdzekļu tirgus pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem. Ēnu ekonomikas ierobežošanai tika izstrādāta metodika, kas balstīta uz ēnu ekonomikas samazināšanas un apkarošanas teorijas bāzes. Galvenie ēnu ekonomikas samazināšanas rīki ir balstīti uz netiešajiem kontroles pasākumiem. Darba gaitā tika izstrādāta metodika Latvijas transportlīdzekļu tirgus ēnu ekonomikas samazināšani. Galvenie virzieni ir veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, izglītot patērētāju sabiedrību transportlīdzekļu iegādes darījumos, veicināt valsts iestāžu starptautisko sadarbību, uzlabot transportlīdzekļu tirdzniecības un reģistrācijas likumdošanu, izmainīt pievienotās vērtības nodokļa nomaksas kārtību nozarē. Pētījums ir ierobežots laikā, jo darbs tika izstrādāts no 2017. gada 11. septembra līdz 2017. gada. 26. decembrim.
Keywords netiešie nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu optimizācija, pievienotā vērtības nodokļa shēmas, transportlīdzekļu tirdzniecība, ēnu ekonomika
Keywords in English indirect taxes, value added tax, tax optimization, value added tax frauds, vehicle commerce, shadow economy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.12.2017 17:34:23