Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darbības analīze”
Title in English “Performance Analysis of Customs Control Point No.0816 at Daugavpils Freight Station”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Anotācija. Diplomdarbam tika izvēlēta tēma „Daugavpils Preču Stacijas Muitas Kontroles Punkta 0816 darbības analīze”. Tēma ir aktuāla, jo Daugavpils preču stacijas MKP 0816 ir viens no daudzajiem Latvijas MKP, kuri nodrošina Latvijas iekšēja tirgus aizsardzību, kā arī nodrošina nodokļu ieņēmumus Latvijas budžetā. 2004. gada 1. maijā Latvija, kā arī Lietuva un Igaunija iestājās Eiropas Savienībā. Visām Baltijas valstīm vienlaikus iestājoties Eiropas Savienībā, tika atcelta muitas kontrole uz Lietuvas un Igaunijas robežām. Savukārt Krievijas un Baltkrievijas robeža, kā arī lidosta, jūras ostas un pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijas kļuva par ES ārējo robežu. Darba mērķis ir veikt Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darba analīzi, izpētot darba tehnoloģiju, darba virzienus, noslogotību, nodokļu iekasēšanu muitas kontroles punktā, kā arī esošās un iespējamās problēmas, kuras kavē efektīvu muitas posteņa darbību. Pamatojoties uz šo analīzi, izstrādāt priekšlikumus problēmu sekmīgākai risināšanai muitas kontroles posteņa darbībā. Lai sasniegtu izvēlēto mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi - apkopot muitas, tās būtības, funkcijas, mērķu un uzdevumu teorētiskos un normatīvos aspektus, veikt muitas darbības analīzi Latvijā, veikt Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darbības analīzi. Uzdevumu sasniegšanai tiks izmatotas sekojošas pētījuma metodes - vispārzinātniskā metodes (monogrāfiskā jeb aprakstošā metode), matemātiski statistiskās metodes (vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana, salīdzināšana, grupēšana), empīriskā pētījumu metode (aptauja). Darba struktūra sastāv no trīs nodaļām. Darba pirmajā daļā ir sniegta informācija par Latvijas muitu, tās būtību, mērķiem, funkcijām un uzdevumiem. Otrā daļā tika aplūkos konkrēts Muitas Kontroles Punkts 0816, tā resursi un darba organizācija. Trešajā daļā tiek veikta Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darbības analīze: aprakstīti muitas kontroles rezultāti - veiktās pārbaudes, atklātie pārkāpumi, iekasētie maksājumi. Atslēgvārdi – muita, tranzīts, eksports, imports. Diplomdarbs uzrakstīts uz 71 lpp, tas iekļauj 26 attēlus, 6 tabulas, 1 pielikumu, izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords muita, tranzīts, eksports, imports
Keywords in English customs, transit, export, import.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 27.12.2017 21:53:34