Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Nodokļu politikas ietekme uz azartspēļu pakalpojumu sniedzēju saimniecisko darbību Rīgas pilsētā"
Title in English "The Impact of Tax Policies on the Economic Activity of Gambling Service Providers in Riga City"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N. Balabka
Reviewer Prof. I. Voronova
Abstract Maģistra darba autore ir Evija Devgialovica un maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU prakt.doc. Mg.oec. Normunds Balabka. Maģistra darba tēma ir „Nodokļu politikas ietekme uz azartspēļu pakalpojumu sniedzēju saimniecisko darbību Rīgas pilsētā”. Rīga: RTU, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Pilsētu un reģionu inženierekonomika”, 2017. – 106 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 18 tabulas un 2 formulu vienādojumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 51 avoti latviešu un 30 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba galvenais mērķis ir noteikt, kāda ir Latvijas nodokļu sistēmas ietekme uz SIA “Evolution Latvia” saimniecisko darbību. Teorētiskajā daļā tika aprakstīta nodokļu politikas būtība, tās uzbūve un pamatprincipi, kā arī nodokļu politiku ietekmējošie faktori. Darba analītiskajā daļā uzmanība ir vērsta tieši uz Latvijas nodokļu sistēmu, nodokļu veidiem, to likmēm, kā arī plānotajām izmaiņām sakarā ar nodokļu reformu. Papildus minētajam, tika veikts nodokļu likmju salīdzinājums Baltijas valstīs. Darba praktiskā daļa ir atvēlēta uzņēmuma un tā darbības nozares raksturojumam, kā arī ir izpētīta nodokļu nomaksa valsts un uzņēmuma līmenī. Visbeidzot darba projekta daļā ir sniegts padziļināts ieskats darba algu struktūrā Baltijas valstīs. Atsaucoties uz analītiskajā daļā aprakstīto Paying Taxes pētījuma metodoloģiju, ir aprēķināts uzņēmuma nodokļu sloga novērtējums, piemērojot Baltijas valstu nodokļu nosacījumus. Papildus minētajam, tika veikta aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par nodokļu nomaksas kultūru Latvijā. Visbeidzot darba autore ir sniegusi risinājumu, kā mazināt nodokļu sloga ietekmi uz SIA “Evolution Latvia”. Darba gaitā iegūtie rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka Evolution Gaming visticamāk ir izvēlējies Latviju ekonomisku un finansiālu apsvērumu dēļ.
Keywords nodokļu politika, uzņēmējdarbība, darbaspēka nodokļi, ienākuma nodoklis, slogs
Keywords in English tax policy, entrepreneurship, labour taxes, income tax, burden
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.12.2017 14:37:29