Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sensoru mārketinga tehnoloģijas un to ietekme uz patērētājiem mazumtirdzniecībā
Title in English Technologies of sensory marketing and their impact on consumers in retail
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Inga Eriņa
Abstract Zulfikorov D. Sensorālas mārketinga tehnoloģijas un to ietekme uz patērētājiem mazumtirdzniecībā: Bakalaura darbs / D. Zulfiqorov, lekt. Vladimirs Šatrevičs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženier ekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses (neskaitot pielikumu). Tas ietver ievadu, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumus un bibliogrāfiju. Bibliogrāfija sastāv no 30 informācijas avotiem. Bakalaura darbs satur 23 grafikus, 8 tabulas un 1 pielikumu. Analītiskā daļa ietver trīs nodaļas, kas paredzētas sensora mārketinga koncepcijas analīzei, tās būtībai, principiem un funkcijām pirmajā nodaļā; sekundārās nodaļas neirozokanās tehnoloģiju un tās komponentu metodes; piecas galvenās patērētāja sajūtas, kas ietekmē lēmumu pirkt produktu trešajā nodaļā. Praktiskajā daļā ietilpst trīs nodaļas, kas ietver sensorālo mārketingu Uzbekistānas tirgū, faktorus, kas uz to ietekmē, un sensorālo mārketinga ieviešanu mēbeļu salonā "Impero di Mobili". Iegūtie rezultāti no socioloģiskajiem pētījumiem par konceptu un sensorālo marketingu attīstību Uzbekistānas tirgū var tieši būt izmantotie kā datu bāze tirgotājiem. Autors ir organizējis tiešsaistes kvantitātes un sensorālas mārketinga ieviešanas aprēķinu, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem. Visi statistikas dati un kvantitātes, kas tika aprakstītas šajā bakalaura darbā, ir iekļauti. Pētījumu periods 2014.-2017.
Keywords I wrote about "Technologies of sensory marketing" comparisons between Uzbekistan and Europe
Keywords in English Es par to rakstīju"Sensoru mārketinga tehnoloģijas" salīdzinājumi starp Uzbekistānu un Eiropu
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 20.12.2017 16:03:57