Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Klientu atbalsta dienesta darbības optimizācijas ietekme uz darbinieku motivāciju"
Title in English "Impact of Customer Service Department’s Operation Optimization on Employee Motivation"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Budņiks Leonards
Reviewer Judrupa Ilze, asoc.prof., Dr.oec., IEVF TAPPE katedra
Abstract Zinkēvičs E. Klientu atbalsta dienesta darbības optimizācijas ietekme uz darbinieku motivāciju: Maģistra darbs / E.Zinkēvičs, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 31 attēls un 31 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 21 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt SIA “Evolution Latvia” klientu atbalsta departamentu tā darbību, notiekošs procesus un procedūras, atrast nepilnības, kuras mazina darbinieku motivāciju un izvirzīt priekšlikumus nepilnību novēršanai jeb veidus kā optimizēt šos darba procesus kā arī aprēķināt to finansiālos ieguvumus. Analītiskajā daļā vairāk aprakstīts tieši pats uzņēmums un tā klientu atbalsta departamenta darbība, kā arī noteikti departamenta sektori kur sastopamas galvenās problēmas, to sasaiste ar darbinieku motivāciju un to iespējamie risinājumu ceļi. Lietišķā pētījuma daļā tika veikta padziļinātāka klientu atbalsta departamenta izpēte, konkrētāk apskatīti trīs galvenie departamenta sektori, kuros atrodas nepilnības, kas mazina darbinieku motivāciju. Aptaujāti klientu atbalsta speciālisti, lai noteiktu to viedokli, veikti vairāki kontentanalīzes pētījumi šo nepilnību esamības apstiprināšanai. Pētījuma aprēķinu daļā tiek veikta divu priekšlikumu risināšanas gaitas atspoguļošana, aprēķināta priekšlikumu ietekme un tās rezultāts, kā arī tas cik efektīvi tie risina šīs problēmas. Tika aprēķināts arī šo priekšlikumu jeb optimizācijas finansiālais ieguvums, uzņēmuma un departamenta kontekstā. Iegūtie rezultāti apstiprina un pierāda izvirzīto nepilnību esamību un to ietekmi uz klientu atbalsta speciālistu motivāciju. Piedāvātie risinājumi tām nes gan finansiālu gan nemateriālu ieguvumu kā darbinieku motivācijas līmeņa celšanos.
Keywords darbinieku motivācija optimizācija
Keywords in English employee motivation operation optimization
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 22:08:31