Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Būvniecības uzņēmuma personāla vadīšanas stratēģija"
Title in English "Human resource management strategy in a construction company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ozoliņa-Ozola Iveta
Reviewer Zenčaka Andra, Mg.oec., IEVF doktorante
Abstract Plivda S. Būvniecības uzņēmuma personāla vadīšanas stratēģija: Maģistra darbs/ S.Plivda, I.Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 27 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt būvniecības uzņēmuma SIA “Projektu vadība S” personāla vadīšanas stratēģiju, kas nodrošinātu tā konkurētspēju būvniecības nozarē. Analītiskajā daļā darba autore novērtē Latvijas būvniecības nozari un tās attīstības tendences, raksturo būvniecības uzņēmuma SIA “Projektu vadība S” darbību un personāla vadīšanas procesus. Lietišķā pētījuma daļā tiek analizēta un salīdzināta teorētiskā informācija par mūsdienu personāla vadīšanas procesiem. Šajā daļā tiek arī aprakstīta personāla vadīšanas stratēģijas formulēšana, ieviešana un novērtēšana. Tiek aplūkoti dažādi personāla vadīšanas stratēģiju veidi. Projekta aprēķinu daļā tiek formulēta būvniecības uzņēmuma personāla vadīšanas stratēģija, un tiek izstrādāts tās novērtēšanas algoritms. Uzņēmumam tiek izstrādātas personāla vadīšanas prakses uzņēmumā strādājošajām personāla grupām. Daļas noslēgumā tiek veikti aprēķini un tiek noteikts personāla vadīšanas stratēģijas realizācijas ekonomiskais un sociālais efekts. Nozīmīgākie secinājumi: Būvniecības uzņēmuma konkurētspēju nodrošina vertikāli un horizontāli saskaņota personāla vadīšanas stratēģija. Nozīmīgākie priekšlikumi: Tā, kā uzņēmums atrodas krīzes posmā, tam vispiemērotākā ir atjaunošanas stratēģija. Pēc tās uzņēmumam jāpiemēro stratēģijai atbilstošākās personāla vadīšanas prakses. Tās būtu kopējas visiem uzņēmuma darbiniekiem, tomēr pastāvētu dažas atšķirības gan biroja darbinieku, gan būvstrādnieku grupai.
Keywords personāla vadīšanas stratēģija, būvniecības nozare
Keywords in English Human Resource Management Strategy, Construction Industry
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 19:36:14