Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvās pārvaldības ietekme uz uzņēmuma panākumiem
Title in English Impact of Corporate Governance on Company`s Success
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract Šveinbergers Štefans, “Korporatīvās pārvaldības ietekme uz uzņēmuma panākumiem” / Darba autors: Štefans Šveinbergers; Darba vadītājs: Asociētais profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs. Rīga. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, sastāv no 34 tabulām un 18 diagrammām. Atsauču sarakstu veido 65 avoti, tostarp grāmatas, zinātniskie žurnāli un interneta resursi. Praktiskajā daļā izmantoti 178 gada pārskati. Darba mērķis ir izpētīt korporatīvās vadības ietekmes faktoru teorētiskos aspektus un korporatīvās pārvaldības ietekmi uz kapitāla peļņu un Džeimsa Tobina Q-teoriju Vācijā un Spānijā. Pētījums sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā galvenā uzmanība tiek vērsta uz korporatīvās pārvaldības attīstību Vācijā, kā arī pētīto uzņēmumu panākumu apraksta analīzi. Ir izceltas būtiskākās atšķirības starp analizētajiem uzņēmumiem, un konkrēto valstu korporatīvās vadības pamatnostādnes. Teorētisko daļu veido literatūras pārskats saistībā ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz uzņēmumu panākumiem Vācijā, Spānijā un pētījumiem pasaules mērogā. Džeimsa Tobina Q-teorija un kapitāla peļņa tiek izvirzīti kā visbiežāk izmantotie rīki, lai noteiktu uzņēmumu panākumus. Kā arī tiek izskatītas Vācijas un Spānijas koorporatīvās pārvaldes kodeksu līdzības un atšķirības. Pētījuma praktiskajā daļā tiek izvērtēta Valdes lieluma, neatkarības un pārskatāmības, kā arī direktora atalgojuma kā korporatīvās pārvaldības rādītāju ietekme uz kapitāla peļņu un Džeimsa Tobina Q-teorijas ietekme uz uzņēmuma panākumiem. Visu ietekmējošo rādītāju statistiski maz ticamo pozitīvo ietekmi Vācijā un Spānijā ir iespējams skatīt gan individuāli, gan to kombinācijā.
Keywords Korporatīvās pārvaldības ietekme uz uzņēmuma panākumiem
Keywords in English The Impact of Corporate Governance on Company´s Success
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 01:55:14