Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „VSAOI piemērošana attālinātas darba nomas gadījumos”
Title in English “Mandatory State Social Insurance Contributions for Remote Work Employees”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Diplomdarbā ir izanalizētas galvenās problēmas, kas ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu piemērošanu attālināti nomājot darba ņēmējus fiziskās personas – trešās valsts rezidentus. Darba praktiskajā daļā ir analizētas Latvijas Republikas starptautiskās konvencijas ar piecām valstīm un aprakstīts piemērs, kas definē problēmas sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanā. Darba mērķis ir problēmas noteikšana un iespējama risinājuma piedāvājums attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanu attālināti nomājot personālu trešās valstīs. Problēmas pētījuma objekts ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa izmaksa attālināti nomātam personālam trešajā valstī. Pētījuma priekšmets ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa būtības pretstats valsts iekšējo likumu regulējumam. Darba uzdevumi ir noskaidrot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa būtību un svarīgākos elementus; noskaidrot attālinātas darba nomas būtību; izpētīt starptautisko nodokļu konvenciju praktiskās izmantošanas iespējas; noskaidrot A1 sertifikāta praktiskās izmantošanas iespējas; raksturot fiziskās personas-nerezidenta pakalpojumu aplikšanu Latvijas Republikā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; raksturot fiziskās personas-nerezidenta pakalpojumu aplikšanu Latvijas Republikā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; izpētīt Latvijas Republikas likumu un starptautisko nodokļu konvenciju piemērošanu attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu trešās valsts pilsoņiem; piedāvāt risinājumus izejot no definētām problēmām saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanu no darba devēja, kas izmaksā atalgojumu attālināti nomājot personālu. Darba rezultātā tika konstatētas neatbilstības starp Latvijas Republikas likumiem un izsecināts, ka nodokli jāmaksā personas rezidences valstī, ja tā piedalās savas valsts apdrošināšanas sistēmā un neatrodas otrajā valstī vairāk par 183 dienām. Darba secinājumi un priekšlikumi palīdzēs praktiski novērst problēmas, kas rodas saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanu trešās valsts rezidentiem. Darbs sastāv no 3 daļām, 10 nodaļām un 5 apakšnodaļām. Kopējais darba apjoms ir 50 lapas neskaitot pielikumus. Darbs satur 1 attēlu, 4 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu un 3 pielikumus.
Keywords Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, attālināta darba noma, personāla noma, trešās valsts rezidenti, starptautisko nodokļu konvenciju piemērošana
Keywords in English State social insurance contributions, distance employment, staff leasing, third-country residents, application of international agreements for avoiding double taxation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2017 13:53:24