Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma izmantošana būvniecības procesa pārvaldības uzlabošanai
Title in English Application of combined design and construction procurement for the improvement of management on the related process
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Sanda Geipele
Abstract Maģistra darba tēma “Apvienotā projektēšana un būvniecības iepirkuma izmantošana būvniecības procesa pārvaldības uzlabošanai”. Maģistra darba mērķis – noskaidrot, vai apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma izmantošana var efektivizēt būvniecības procesu. Lai sasniegtu noteikto darba mērķi, tika noteikti darba uzdevumi: 1. analizēt publisko iepirkumu būvniecībā un būvniecības nozares attīstības tendences; 2. analizēt apvienoto projektēšanas un būvniecības projektu veikšanas teorētiskos un tiesiskos aspektus; 3. novērtēt apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi Latvijā; 4. izstrādāt apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkuma nolikumu. Darba struktūru veido četras nodaļas, kas sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā analizēta publisko iepirkumu sistēmas attīstība Latvijā, veikta tās dinamikas un struktūras analīze. Rezultātā tika noskaidrots, ka būvniecības iepirkumi kopējos publiskajos iepirkumos veido lielāko daļu. Otrajā nodaļā analizēti apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma teorētiskie aspekti. Rezultātā tika noskaidrots, ka apvienotais projektēšanas un būvniecības iepirkums tiek noteikts kā veids, ar kuru iespējams īstenot efektīvu būvniecības procesu, kas izpaužas kā laika ietaupījums, skaidras un definētas izmaksas, kvalitatīvi izpildīts būvniecības projekts. Trešajā nodaļā veikts trīs Latvijā veiktu apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu nolikumu salīdzinājums un ekspertu intervijas. Rezultātā noskaidrots, ka Latvijā apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu nolikumos tiek iekļauti kritēriji, kas veicina projekta efektīvu īstenošanu, tomēr šie faktori netiek iekļauti pretendentu piedāvājumu novērtējumā. Tas nozīmē, kaut arī nolikumos tiek norādīts, ka vērtēts tiek saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, faktiski tiek vērtēts zemākās cenas piedāvājums. Tāpat tika noskaidrots, ka Latvijā apvienotais projektēšanas un būvniecības iepirkums tiek veikts galvenokārt, lai ietaupītu laiku. Ceturtajā nodaļā tika izstrādāts apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkumu nolikums, kuru iespējams praktiski izmantot apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu veikšanā. Maģistra darba izstrādes procesā tika apstiprināta izvirzītā hipotēze, kas ir sekojoša: apvienotie projektēšanas un būvniecības iepirkumi veicina efektīvu būvniecības procesa īstenošanu. Atslēgas vārdi: Apvienotie projektēšanas un būvniecības iepirkumi, projekta veiksmes faktori, Latvija.
Keywords Apvienotie projektēšanas un būvniecības iepirkumi, projekta veiksmes faktori, Latvija.
Keywords in English design and build procurement, project success factors, design and build procurement in Latvia.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.12.2017 11:01:14