Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Investīciju piesaistes iespējas Latvijas bezpilota lidaparātu jaunuzņēmumiem eksporta attīstībā”
Title in English “Investment attraction opportunities for export development of unmanned aircraft start-ups”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer VAS “Privatizācijas aģentūra” Administratīvā dienesta vadītājs Ģ.Freibergs
Abstract Maģistra darbu „Investīciju piesaistes iespējas Latvijas bezpilota lidaparātu jaunuzņēmumiem eksporta attīstībā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana iegūšanai ir izstrādājis studējošais Jānis Žagariņš. Pētījuma mērķis ir analizēt Latvijas bezpilota lidaparātu jaunuzņēmumu investīciju piesaistes iespējas, lai izstrādātu rīcības modeli pūļa finansējuma piesaistes uzsākšanai. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota investīciju un eksporta mijiedarbība biznesa vidē, analizēta uzņēmējdarbības vide Latvijā, aprakstīti investīciju un finanšu ieguves veidi atbilstoši jaunuzņēmumu kategorijai, kā arī pamatota eksporta nozīme uzņēmuma attīstības veicināšanā. Otrajā daļā tiek sniegts visaptverošs bezpilota lidaparātu nozares raksturojums un Latvijas jaunuzņēmumu novērtējums. Tiek pētīta un analizēta informācija par investīciju apjomiem, valdošo konkurenci un normatīvo aktu regulējumu tālvadības gaisa kuģu industrijā, tādējādi atklājot un izprotot šīs industrijas uzņēmējdarbības īpatnības. Nodaļas beigās tiek analizēta Latvijas bezpilota lidaparāta uzņēmuma darbība un salīdzināti vairāk investīciju ieguves veidi. Darba trešajā nodaļā tiek raksturoti iespējamie bezpilota lidaparātu jaunuzņēmumu investīciju piesaistes veidi. Balstoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, tiek izstrādāts rīcības modelis investīciju piesaistes uzsākšanai ar pūļa finansējuma palīdzību. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 23 attēli, 9 formulas, 6 pielikumi uz 8 lpp. un 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskas, analītiskas un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords investīcijas, pūļa finansējums, bezpilota lidaparāts
Keywords in English investment, crowdfunding, unmanned aircraft
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2017 08:32:42