Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Universitātes pilsētiņas nekustamā īpašuma pārvaldīšana, izmantojot radošo ilgtspēju
Title in English Managing real estate campus by using creative sustainability
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Anotācija Ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem mūsdienu izaicinājumiem. Šīs koncepcijas elementi arvien biežāk tiek izmantoti universitāšu darbā un politikā. Lai sasniegtu panākumus ilgtspējībā, universitātēm jākoncentrējas uz risinājumiem. Konsenss ir tāds, ka nepieciešama integrācija un sadarbība. Analītiskā daļa ietver analītiskos datus par RTU un AU, ko sniedz UI Green Metric universitāšu ilgtspējīgas attīstības reitingu uzņēmums. Tas arī nosaka nepieciešamību veikt izmaiņas universitātes ilgtspējīgas attīstības politikā. Šī darba teorētiskajā daļā iekļautas ilgtspējīgas attīstības definīcijas, tajā ir definētas cik svarīgi ir izmantot radošu ilgtspēju nekustamāīpašuma pārvaldītāju lēmumu pieņemšanā. Sakarā ar ierobežoto iepriekšējo pētījumu par ilgtspējīgu radošu pieeju augstākām. izglītības iestādes, ar to saistītās atziņas galvenokārt koncentrējas uz uzņēmējdarbības vides radošu pieeju. Praktiskajā daļā ir analizēta ekspertu aptauja par universitātes pilsētiņu radošu ilgtspēju Tajā aplūkots, kā Den Heijer apvieno LEED sistēmu ar CMFW, un radošu pieeju ilgtspējīgas attīstības politikas izveidošanai universitātes pilsētiņā. Maģistra darba praktiskā nozīme ir tāda, ka tas ir pētījums, kas sniedz skaidrāku izpratni par AII ilgtspējīgu attīstību. Ieteikumi augstskolai formulēti balstoties uz veiktajiem praktiskajiem pētījumiem, lai uzlabotu ilgtspēju un ir veikti saskaņā ar pētījumu rezultātiem, kas iegūti no pašreizējās ilgtspējīgas attīstības prakses. Pētījumu rezultātus var izmantot universitāšu pilsētiņu ilgtspējas vadītāji, lai izveidotu pilsētiņu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un noteiktu pasākumus, kas sniegtu augstu ilgtspējas rezultātu. Nesen liela uzmanība ir pievērsta radošuma nozīmei vadītāju lēmumu pieņemšanā. Šodien universitātes saskaras ar nepieredzētu konkurenci, lai piesaistītu labākos studentus un mācībspēkus. Zācijas radītāji prasa kopīgu, elastīgu mācību vidi, kā arī mājokļu izvēli, kas ne tikai veicina personisko mijiedarbību, bet arī veicina ilgtspējību. Šos pieprasījumus apvieno ar samazinošu ienākumu un novecošanas infrastruktūru, un ir skaidrs, ka lielākā daļa koledžu un universitāšu saskaras ar nopietnām problēmām ar ierobežotiem resursiem, lai tos novērstu. Rezultātā daudzas universitātes meklē jaunas, radošas pieejas, lai integrētu ilgtspējīgu attīstību. Tomēr, neskatoties uz to, ka daudzās esošās struktūras universitāšu pilsētu ilgtspējīgai attīstībai ir sasniegtas, neviena no tām attīstības stratēģijās nav ņēmusi vērā radošumu. Tas padara šo disertāciju diezgan īpašu un ļoti nozīmīgu mūsdienu sociāli ekonomiskajā vidē. Maģistra darbs "Nekustamā īpašuma skolu pārvaldīšana, izmantojot radošo ilgtspēju" sastāv no trīs daļām - analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Maģistra darba apjoms ir 107 lappuses, 4 tabulas un 36 attēli, kā arī 97 literāri avoti.
Keywords universitātes pilsētiņas nekustamā īpašuma pārvaldīšana,izmantojot radošo ilgtspēju
Keywords in English sustainable development on campus, facility management, LEED, creativity
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 18.12.2017 01:02:07