Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Projektu vadības īpatnības, problēmas un risinājumi būvniecībā
Title in English Construction project management phenomena, problems and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Jurjāns
Reviewer Iveta Stāmure
Abstract Maģistra darba tēma ir "Projektu vadības īpatnības, problēmas un risinājumi būvniecībā". Maģistra darba mērķis ir noskaidrot faktorus, kas ietekmē projektu vadības kārtību un ar to saistītos tehniski ekonomiskos aspektus, kā arī sagatavot priekšlikumus par būvniecības izmaksu izstrādes procesu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši pētījuma uzdevumi: analītiski izvērtēt Latvijas būvniecības nozares attīstības rādītājus; apzināt būvniecības projektu vadības procesu un tā stadijas; izvērtēt risku vadības principus un noteikt galvenās metodes to identificēšanai; noteikt un pamatot būvniecības prognozējamo izmaksu nozīmi; projektu vadības ietvaros izanalizēt būvniecības tiesisko regulējumu un ar būvniecības procesu saistīto normatīvo bāzi; noskaidrot būvniecības līgumu veidus; izvērtēt uzraudzības procesu būvniecībā un vadības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu būvniecības stadijās; novērtēt izmaksu sagatavošanas specifiku projektu ietvaros; identificēt nepilnības projektu vadības procesā un sagatavot priekšlikumus to novēršanai. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā darba ietvaros analizēta būvniecības industrija Latvijā, parādīts reglamentētais būvniecības process, kas jāievēro projektu vadībā un akcentēti galvenie vadības principi, kur ir būtiskākās problēmas saistībā ar atbildīgo darbinieku kompetenci būvniecības kvalitātes, izmaksu un laika vadīšanas jautājumos. Teorētiskajā daļā ir izskatīti projektu vadīšanas būvniecībā ekonomiskie un reglamentētie aspekti. Izpētīti saistošie būvniecības noteikumi projekta ietvaros un sniegts ieskats vadības kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Praktiskajā daļā ir aprakstīta projektu izmaksu sagatavošanas un izmaiņu veikšanas metodika. Ir piedāvāti priekšlikumi izmaksu noteikšanas uzlabošanai projektu vadīšanas procesā būvniecībā. Darbā ir izskaidrota tāmes būtība un tās nepieciešamība projekta ietvaros. Darba satura papildināšanai iekļautas 14 tabulas un 16 attēli. Kopēja darba apjoms sastāda 110 lappuses.
Keywords Projektu vadība, būvniecības process, izmaksu tāme, būvniecības līgums, būvniecības riski, buvniecības izmaksu katalogs
Keywords in English Project Management, Construction Process, Cost Estimation, Construction Contract, Construction Risks, Construction Costing Catalog
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.12.2017 12:40:40