Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kvalitātes vadības sistēmas problēmas, risinājumi un pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā
Title in English Quality management system problems, solutions and improvement opportuniety in construction business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ņikita Kočanovs
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Kvalitātes vadības sistēma (KVS) ir galvenais būvniecības biznesa pīlārs. KVS palīdz formulēt plānus, politikas, resursus, pieredzi, metodes un sniegt vadlīnijas, lai pabeigtu kvalitīvus būvniecības projektus. Katrs būvprojekts ir unikāls, neatgriezenisks un saistīts ar milzīgiem ieguldījumiem. Ir teikts, ka neliela inženiera kļūda būvniecības nozarē var nogalināt simtiem cilvēku vienlaicīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt būvdarbu kvalitāti. KVS atbalsta, lai nodrošinātu procedūras būvniecības uzņēmumu vadīšanai, kvalitātes vadības ceļā. Kaut arī būvniecības nozarē ir pieņemtas daudzas prakses, būvniecības projektiem ir daudz problēmu, lai veiksmīgi īstenotu KVS. KVS sniedz vispārēju priekšstatu par kvalitātes principiem, drošību, klientu koncentrēšanos un augstākās vadības iesaisti. Tātad, kvalitātes vadības sistēmai ir svarīga loma, lai saglabātu drošību un darba kvalitāti, motivējot personālu un beidzot projektus laikā, noteiktajā budžeta apmērā ar klientu apmierinātību. Tas palielina uzņēmuma reputāciju un atbalsta konkurenci tirgū. Analītiskajā daļā autors apraksta kvalitātes vadības sistēmu, tās efektivitāti, KVS mērķus un ieguvumus, kā arī problēmas, kas saistītas ar KVS ieviešanu būvniecības nozarē, kā arī, autors apraksta KVS prakses dažādās valstīs. Teorētiskajā daļā autors sīkāk izstrādāja KVS, autors veicis aprakstu par kvalitātes kontroli, kvalitātes nodrošināšanu, kopējo kvalitātes vadību un SVID analīzi. Vēl autors diskutē par to, kā būvniecības problēmas var atrisināt, izmantojot KVS. Šī darba praktiskajā daļā tiek aprakstīts Nepālas būvniecības uzņēmums un tā problēmas. Autors veicis aptauju, lai iegūtu aktuālu informāciju par KVS, tās ir, problēma būvniecības nozarē un šo principu piemērošanas priekšrocības. Turklāt autors ievāca vairāk informācijas par vadības un / vai tehniskā personāla viedokli par būvniecības uzņēmumu kvalitāti. Aptaujas anketas un intervijas jautājumi un ir pievienoti darba pielikuma sadaļā. Šajā darbā ir izskaidrotas arī kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas iespējas būvniecības nozarē. Kā arī minēti dažāda veida risinājumi un pieejas, kas palīdzēs uzturēt būvniecības projekta kvalitāti. Tika apskatītas arī kvalitātes vadības sistēmas efektīvitātes ieviešanas metodes un, kā uzņēmumi gūst labumu no tā. Šis maģistra darbs galvenokārt tika koncentrēts uz ISO 9001 KVS standartu, tā kvalitātes vadības principiem un dažādiem iekšējiem un ārējiem ieguvumiem no šo principu ieviešanas.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, kvalitāte, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana, kopējā kvalitātes vadība, būvprojekts / bizness, klientu apmierinātība, ISO 9001, celtniecības uzņēmums
Keywords in English Quality management system, Quality, Quality control, Quality assurance, Total quality management, Construction project/business, Customer satisfaction, ISO 9001, Construction Company
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 16.12.2017 00:35:38