Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautiskās pieredzes piemērošana agregatoru ieviešanai Latvijā enerģētikas jomā”
Title in English “Application of international experience in the implementation of aggregators in the field of energy in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor O.Bogdanova
Reviewer Asoc.prof. V.Skribans
Abstract Maģistra darba autore Madara Zvirgzdiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskās pieredzes piemērošana agregatoru ieviešanai Latvijā enerģētikas jomā”. Darba mērķis ir, analizējot pašreizējo starptautisko pieredzi, izvērtēt kā Latvijā var tikt stimulēta patērētāju pieprasījuma reakcijas attīstība un identificēt Latvijas ekonomikai piemērotāko agregatoru modeļa ieviešanas risinājumu. Elektroenerģijas patēriņš tiek uzskatīts par noteiktu lielumu, kā rezultātā tiek saražota elektroenerģija tik daudz, cik to prasa patēriņa apjoms. Tomēr pieaugot svārstīgo atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas apjomam enerģijas tirgū, pieaug nepieciešamība pēc pieprasījuma reakcijas, kas var pielāgoties elektroenerģijas tirgus vajadzībām, tādā veidā līdzsvarojot pieprasījuma un piedāvājuma veidotās elektroenerģijas cenas tirgū. Pētījuma laikā tiek apskatīts, kā darbojas, kādu labumu var dot pieprasījuma reakcija un kādu lomu pieprasījuma reakcijas stimulēšanā veic agregatori. Tiek apskatīts kāds ir pašreizējais elektroenerģijas tirgus Latvijā un kāda ir citu valstu pieredze pieprasījuma reakcijas agregatoru ieviešanā. Tiek noteikts, ka agregatoru un pieprasījuma reakcijas ieviešana var sniegt samērā lielu ekonomisko labumu, samazināt liekas izmaksas tautsaimniecībā, samazināt patērētāju izmaksas par patērēto elektroenerģiju. Kā arī tiek ierosināts ieviest pieprasījuma reakciju, ar tirgotājiem un balansa pakalpojumu sniedzējiem, vai neatkarīgiem agregatoriem ar balansa atbildību kā pieprasījuma reakcijas agregatoru pakalpojumu sniedzējiem. Tiek noteiktas vadlīnijas, lai agregatoru modeļi varētu tikt ieviesti Latvijas elektroenerģijas tirgū. Darbā ir 92 lapaspuses, 20 attēli, 9 tabulas un izmantoti 64 dažādi literatūras avoti un citi informatīvie materiāli, tajā skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, Eiropas Savienības tiesību akti, pētnieciskās publikācijas, grāmatas, zinātniskie žurnāli un pētījumi gan latviešu, gan angļu valodā. Darbā izmantotie dati tika ņemti no Nord Pool biržas, kā arī tika veiktas intervijas ar 3 nozares ekspertiem.
Keywords elektroenerģijas tirgus, pieprasījuma reakcija, enerģijas agregatori Pasaulē, agregatoru biznesa modeļi
Keywords in English Electricity market, demand response, energy aggregators in the world, aggregator business models
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 07:52:52