Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Rīgas brīvostas attīstības perspektīvas”
Title in English “Perspectives for development of Freeport of Riga”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor D.Solovjovs
Reviewer Prakt.doc. J.Kuškins
Abstract Maģistra darbu “Rīgas brīvostas attīstības perspektīvas” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Linda Gudrīte-Šipenko. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz Rīgas brīvostas darbību ietekmējošo faktoru un lielāko kravu grupu prognožu analīzi, izstrādāt to nākotnes attīstības perspektīvas. Maģistra darbā tiek izstrādāta novitāte, balstoties uz veiktajām Rīgas brīvostas pēc apjoma lielāko pārkrauto kravu grupu prognozēm, ietekmējošo faktoru analīzi, tirgus daļu salīdzinājuma un SVID analīzi, tiek aktualizētas attīstības perspektīvas un sniegtas rekomendācijas Rīgas brīvostai, tās darbības saglabāšanai esošajā līmenī un uzlabošanai. Pirmajā daļā autore analizē un pēta jūrniecības nozari Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Tiek apskatītas svarīgākās definīcijas un ostu darbības rezultātu raksturojošie rādītāji, lai labāk izprastu un varētu analizēt Rīgas brīvostas darbību. Otrā daļa ietver Rīgas brīvostas darbības analīzi. Autore veic situācijas raksturojumu Rīgas brīvostā, tiek apskatīti starptautiskie transporta koridori. Tiek analizēta Latvijas politika attiecībā uz ostu attīstību un Eiropas Savienības nostāja uz Rīgas brīvostas attīstību, tiek analizēta Rīgas brīvostas pārvaldība. Tiek izpētīta un analizēta literatūra, dokumenti un raksti par Rīgas brīvostas konkurētspēju, ostu rezultātu raksturojošiem rādītājiem un pēc apjoma lielākajām kravu grupām, kas tiek pārkrautas Rīgas brīvostā. Trešajā daļā tiek izstrādātas Rīgas brīvostas attīstības perspektīvu novērtējums. Darbā tiek izstrādāts Rīgas brīvostas konkurentu novērtējums un tirgus daļu salīdzinājums Baltijas jūras austrumu krasta ostām, veikta SVID analīze un izpētīti Rīgas brīvostas attīstības perspektībvu ietekmējošie faktori. Tiek analizētas kravu apgrozījuma prognozes un attīstības scenāriji no Rīgas brīvostas pārvaldes skatupunkta. Tiek veiktas pēc kravu apgrozījuma lielāko kravu grupu prognozes Rīgas brīvostai, ņemot vērā vēsturiskos kravu aprozījuma datus līdz 2016. gadam, kā arī pasaules tendences kravu pārvadājumos. Gala rezultātā šis pētījums sniedz attīstības perspektīvu rekomendācijas Rīgas brīvostai, balstoties uz izstrādātajiem prognožu rezultātiem, izanalizētajiem nākotnes perspektīvu ietekmējošajiem faktoriem, tirgus daļu salīdzinājumu un SVID analīzi. Tiek izskaidroti iegūtie rezultāti, iemesli un ietekmējošie faktori. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, sniegti risinājumi Rīgas brīvostas turpmākai sekmīgai ostas attīstībai esošās konkurences apstākļos. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļautas 24 tabulas, 30 attēli, 3 formulas, 2 pielikumi un 54 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās pētījuma daļas.
Keywords attīstības perspektīvas, ietekmējošie faktori, prognozes
Keywords in English perspectives for development, influencing factors, forecasts
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.12.2017 22:52:51