Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Lielceļu projektu radīto zaudējumu un strīdu identificēšana
Title in English Identification of root causes of claims and related disputes in highway projects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Strauji augošā valstī kā, piemēram, Indijā, plašām un piemērotām transporta iespējām ir izšķiroša nozīme valsts attīstībā un ietekme uz tās ierobežoto infrastruktūru. Lai tiktu līdzi tik agresīvai valsts ekonomiskajai izaugsmei, jāizstrādā rīcības plāni un shēmas infrastruktūras attīstībai, būvei un uzturēšanai. Šī iemesla dēļ jau šobrīd tiek plānoti daudzi ceļu infrastruktūras projekti, kas nodrošinātu vajadzību un apmierinātu pieprasījumu pēc ekonomiskas nozīmības un ilgtspējīgas izaugsmes. Efektīva infrastruktūra ir nozīmīga ne vien nacionālajai integrācijai, bet arī sociāli ekonomiskai attīstībai un valsts ekonomijas pieaugumam. Pēdējās desmitgadēs Indijas attīstība būvniecības pieaugumā ir bijusi milzīga. Globālajā Būvniecības pārskatā ir novērots, ka 31% globālu strīdu notiek tieši transporta sektorā. Šis apstāklis ir nelabvēlīgs Indijas infrastruktūrai tās augšanas un attīstības stadijā. Tāpēc šajā darbā uzmanība tiek vērsta uz celtniecības pretenzijām Indijas lielceļu būves projektos. No teorētiskās daļas ir identificēti dažādi pamatnosacījumi / pretenziju un strīdu avoti, pretenziju veidi un dažādas pretenziju risināšanas metodes, un praktiskajā daļā tās tiek pārskatītas ar gadījumu izpēti. Visi gadījumu izpētes apgalvojumi tiek iedalīti kategorijās un pēc tam tiek izmantota starpnozaru analīze, lai iegūtu kopējus secinājumus no atsevišķu gadījumu izpētes, lai efektīvi un skaidri izprastu pretenziju / strīdu scenārijus lielceļu projektos. Tiek pieņemts, ka secinājumi radīs skaidru priekšstatu par to, kā veidojas pretenzijas un strīdi, to veidiem un visbiežāk izmantotajiem risinājumiem, tādējādi iegūtie rezultāti un ieteikumi var tikt izmantoti, lai novērstu līdzīgus pretenziju gadījumus nākamajos projektos. Pretenziju tipu sadalīšana pa kategorijām un katra tipa procentuālā īpatsvara noteikšana ļauj noskaidrot galvenos pretenziju tipus projektos. Tas palīdz izzināt galvenos pretenziju rašanās cēloņus, un, sekojoši, pasākumi, lai izvairītos no tām var tikt īstenoti jau no paša sākuma nākotnes lielceļu projektiem. Tādējādi tiek cerēts, ka darbs kalpos kā atsauce jautājumos, kas saistīti ar pretenziju risināšanu un risināšanas metodēm, kā arī palielinātu ceļu projektu sekmīgas pabeigšanas īpatsvaru, iekļaujoties piešķirtajos resursos un bez izmaksu un laika pārsniegšanas un no tā izrietošajām pretenzijām.
Keywords pretenzijos, atvejo analizė, priežastys, pretenzijos sprendimas, greitkelių projektai, ginčai, arbitražas, tyrimai, ginčų sprendimo taryba, statyba, analizė, problemos teiginys, metodika,
Keywords in English claims,case study's,causes,claim resolution,highway projects,disputes,arbitration,research,Dispute Review Board,construction,analysis,problem statement,methodology,
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 14.12.2017 20:56:57