Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošana Latvijā”
Title in English “Improvement of international container transportation in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor J. Kuškins
Reviewer Asoc.prof. V.Ozoliņa
Abstract Maģistra darbu ,,Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošana Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marika Gribuste. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto pētījumu par konteinerpārvadājumiem, izstrādāt risinājumus kontroles laika un risku samazināšanai starptautiskajos konteinerpārvadājumos Latvijā. Pētījuma gaitā tiek sīkāk analizēti vairāki starptautisko konteinerpārvadājumu saistītie procesi un darbības: konteineru termināli un ostas globālā konteineru pārvadājumu ķēdē, konteinerizēto kravu apjomi ostās, drošība un izsekojamība konteinerpārvadājumos, starptautisko tirdzniecības kanālu un loģistikas procesu nozīme konteinerpārvadājumu organizēšanā, veikta starptautisko konteinerpārvadājumu situācijas analīze Latvijā. Lai gūtu apstiprinājumu atklātajām problēmām konteinerpārvadājumos Latvijā, tika veiktas intervijas ar nozares speciālistiem, kuru apkopotie rezultāti bija apstiprinoši. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek dots teorētisks apskats par konteinerpārvadājumu organizēšanu pasaulē, ostu un terminālu nozīmi starptautiskajos pārvadājumos, drošību un izsekošanas iespējām pārvadājumu laikā, kā arī analizēta loģistikas procesu un saistīto pušu nozīme konteinerpārvadājumu organizēšanā. Otrajā nodaļā tiek pētīta un analizēta situācija konteinerpārvadājumos Latvijā, analizēti interviju rezultāti un problemātiskie posmi konteinerpārvadājumos Latvijā. Trešajā nodaļā tiek izstrādāti priekšlikumi izvirzīto problēmu risināšanai, kas ļaus optimizēt un pilnveidot konteinerpārvadājumus Latvijā. Balsoties uz teorētisko un statistisko datu analīzi, tika veikti secinājumi un sniegti priekšlikumi starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanai Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 97 lpp, kur ir iekļautas 8 tabulas, 32 attēli, 7 pielikumi uz 8 lpp un 70 izmantotās literatūras un avotu vienības.
Keywords konteinerpārvadājumi, e-nodrošinājums, dokumentu digitalizācija
Keywords in English container transportation, e-seal, document digitization
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.12.2017 15:25:53