Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes kontroles procesa pilnveide AS "Grindeks"
Title in English "Improvement of Quality Control Process in the JSC “Gindeks”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Reviewer Dr.chem., Juris Hmeļņickis
Abstract Balode A. Kvalitātes kontroles procesa pilnveide AS “Grindeks”: Maģistra darbs / A. Balode, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2017. – 119 lpp. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, ko veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 119 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 18 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 61 angļu un 21 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes kontroles procesa pilnveides priekšlikumus, kurus īstenojot, tiks veicināta patērēto resursu samazināšana, sekmēta procesa veikšanas efektivitāte un uzņēmuma konkurētspējas palielināšana. Darbā izmantota AS “Grindeks” un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejama literatūrā un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink u.c.) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, kas izdoti no 1968. līdz 2017. gadam. Pirmajā darba daļā ir veikta literatūras kontentanalīze par procesa jēdzienu skaidrojumu, tā vadību dažādu autoru darbos, kvalitātes kontroles procesu vispārīgi un farmācijas nozarē un tā pilnveides īstenošanai padziļināti ir aplūkota risku vadības metodoloģija. Otrajā darba daļā apkopota, raksturota un analizēta pieejamā informācija un dati par uzņēmumu kopumā un Kvalitātes kontroles laboratorijas (KKL) darbību. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, identificētas vairākas problēmas, kurām nepieciešami risinājumi. Trešajā darba daļā, pielietojot risku vadības instrumentus, veikta būtiskāko problēmu identifikācija, izvērtēti to cēloņi un sekas un potenciālie riski. Lai izvērtētu konstatēto būtiskāko problēmu cēloņus, veikta to savstarpējās ietekmes analīze ar DOE metodi. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi KKL darba efektivitātes paaugstināšanai. Ceturtajā darba daļā, pamatojoties uz konstatētiem būtiskākiem trūkumiem laboratorijas darbībā, autore izstrādā pilnveides projektu plānus, kas saistīti ar paraugu paņemšanas darbības, hromatogrāfijas laboratorijas un metožu izstrādes darba optimizāciju. Izvērtēti katra optimizācijas projekta izmaksas un ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir pilnveidots kvalitātes kontroles process, kas nodrošina savlaicīgu analīžu veikšanu, novēršot būtiskākās problēmas, kas saistītas ar paraugu paņemšanu un analīžu veikšanu.
Keywords Kvalitātes kontroles procesa pilnveide, Risku vadība, Farmācija, Kvalitātes kontroles laboratorija
Keywords in English Improvement of Quality Control Process, Risk management, Pharmacy, Quality control laboratory
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.12.2017 08:02:45