Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzdzīvokļu ēka Grostonas ielā 17, Rīgā"
Title in English "Apartment building at Street Grostonas 17, Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Kārlis Kostjukovs
Abstract Diplomprojekts sastāv no pētnieciskā darba ar tēmu „Efektīva risinājuma izvēle berzes pāļiem” un inženierprojekta ar tēmu „Daudzdzīvokļu ēka Grostonas ielā 17, Rīgā”. Pētnieciskajā darba mērķis ir noteikt efektīva risinājuma izvēles sakarības berzes pāļiem, salīdzinot dažādus pāļu šķērsgriezuma izmērus un režģogus ar dažādu pāļu skaitu - ar 4 līdz 9 pāļiem režģogā. Tiek apskatīti nestspējas un sēšanās parametru izmaiņas pie dažādiem pāļu pamata ģeometriskajiem parametriem, kā arī materiāla patēriņš. Pētnieciskajā darbā ir pētīti būvniecībā pielietotie pāļu pamatu veidi. Pētnieciskajā daļā tika veiktas pārbaudes dažādas konfigurācijas pāļu pamatiem uz pāļu pamata nestspēju, sēšanos un sēšanās nenoslodzi. Pāļu pamati tika izvērtēti arī pēc betona patēriņa, pāļu garuma un malējā pāļa nestspējas nenoslodzi u.c. parametriem. Inženierprojektā tiek projektēta ēka – daudzdzīvokļu ēka Grostonas ielā 17, Rīgā. Projektējamās ēkas izmēri plānā ir 23 x 52 m, ēkas augstums 26,4 m, 8 stāvi un pagrabstāvs. Ēka sastāv no pazemes autostāvvietas, 1.stāvā atrodas palīgtelpas un dzīvokļi, ēkas augstākajos stāvos atrodas dzīvokļi. Inženierprojektā tiek raksturoti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi un ugunsdrošības prasības. Inženiertehniskajā sadaļā tiek apskatīti būvobjekta inženierkomunikāciju risinājumi: elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure un ventilācija. Tiek veikts kolonnas konstruktīvo variantu salīdzinājums, ņemot vērā ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā dzelzbetona pārseguma plātne, dzelzsbetona kolonna, pāļu pamats zem kolonnas, tiek veikts pamatu sēšanās aprēķins. Inženierprojektā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloğijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekts veidots datorrakstā latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms: 148 lpp, 24 attēli, 27 tabulas. Grafiskās daļas apjoms: 8 lapas A1 formātā un 1 lapa A0 formātā.
Keywords Efektīva risinājuma izvēle berzes pāļiem, Daudzdzīvokļu ēka
Keywords in English Choice of effective solution for friction piles, Apartment building
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.06.2017 14:57:27