Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Modernizēta digitālo karšu uzturēšana
Title in English Advanced Digital Map Maintenance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārīte Kirikova
Reviewer
Abstract Gadsimtiem dažādu telpisku jautājumu un problēmu risināšanai kartes ir bijušas noderīgas. Mūsdienās kartes tiek glabātas datu bāzēs un digitālās kartes ir populārākais lietotais karšu paveids. Nepārtraukti mainīgajā mūsdienu digitālajā pasaulē, lietotāja vajadzība pēc reāla laika izmaiņām digitālajā kartē aizvien pieaug, tāpēc ir jāatrod jauni veidi karšu atjaunošanā un uzturēšanā. Viens no digitālās kartes lietotājiem ir bezpilota automobilis. Roboti, kas vada automobili, nespēj izvēlēties maršrutu navigācijai bez karšu palīdzības, tāpēc svarīgu lomu maršrutēšanai bezpilota automobilim spēlē digitālā karte. Digitālās kartes atjaunošanas process sastāv no trīs nozīmīgām daļām – datu iegūšana, datu analīze un datu integrēšana. Šodien kartes atjaunošanas process no ievades līdz lietotājam lielākajiem karšu atjaunošanas uzņēmumiem aizņem apmēram 3 mēnešus. Šī maģistra darba mērķis ir pārskatīt esošo digitālo karšu uzturēšanas procesu un piedāvāt risinājumus tā uzlabošanai. Biznesa procesa modeļa grafiki maģistra darbā izveidoti digitālās kartes atjaunošanas procesa attēlošanai un skaidrošanai, tādā veidā maģistra darbs apvieno teorētisko un praktisko daļu. Biznesa procesa modeļa grafiki veidoti balstoties uz darba autora personisko pieredzi, strādājot par digitālo kartogrāfu, un ņemot vērā literatūras apskatu. Maģistra darbs pierāda, ka automātikas rīkiem ir vieta digitālās kartes atjaunošanas procesā. Analizējot biznesa procesa modeļa grafikus, darba autors saskata tīmekļa rāpuļprogrammu un skrēperu rīkus kā potenciālos digitālās kartes atjaunošanas procesa uzlabotājus. Šajā maģistra darbā autors ir identificējis potenciāli esošos procesus digitālās kartes atjaunošanas procesa uzlabošanai un piedāvājis risinājumus šo procesu maiņai. Darba autors pierāda, ka digitālās kartes atjaunošanas process var tikt uzlabots un dažās procesa vietās tīmekļa rāpuļprogrammas un skrēperi var būt veiksmīgi integrēti procesā. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļa apraksta digitālās kartes veidošanas un atjaunošanas procesus, digitālo informāciju, kas nepieciešama digitālo karšu atjaunošanas procesā. Otrā nodaļa apraksta rāpuļprogrammas un skrēperu rīkus un kādā veidā tie palīdz informācijas meklēšanā un uzraudzībā. Trešajā nodaļā aprakstīts, kā konceptuāli automatizēt digitālās kartes atjaunošanas procesu, un izvērtēts, kā automatizēt esošo digitālo karšu atjaunošanas procesu. Ceturtā nodaļa ir maģistra darba diskusija un secinājumi. Maģistra darba “Modernizēta digitālo karšu uzturēšana” izpēte tika veikta piecu mēnešu garumā, laika posmā no 01.01.2017 līdz 01.06.2017. Maģistra darba izstrādē izmantotas grāmatas, zinātniskās publikācijas, zinātniskie žurnāli, prezentācijas, video materiāli un citi interneta resursi. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā un sastāv no 86 lappusēm, 23 attēliem, 6 tabulām un 4 pielikumiem.
Keywords Digitālā karte; Procesu automatizēšana; Rāpuļprogrammas; Biznesa procesu modeļi; Bezpilotu automobīļi;
Keywords in English Digital Map; Automation; BPMN; Crawler; Scraper; Autonomous Vehicles
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 23:32:04