Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Lignīna termiskā pirolīze, izmantojot TGA-FTIR un Py-GC/MS metodes.
Title in English Thermal degradation of lignins using TGA-FTIR and Py-GC/MS methods.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. chem. K.Lazdoviča, Dr. hab. chem. V. Kampars
Reviewer Dr. chem. K.Māliņš
Abstract Bakalaura darbā ir pētīti miežu, kviešu, rudzu salmu un bērzu koksnes lignīni. Izmantojot TGA-FTIR un Py-GC/MS analīzes metodes, ir veikta lignīnu ātrā un vidēji ātrā pirolīze. Vidēji ātrā pirolīze ir veikta 1000 oC, ātrā pirolīze 400, 500, 600, 700, 800, 900 oC temperatūrās un ar karsēšanas ātrumiem 300, 700, 1000, 2000, 20000 oC/min. Izmantojot TGA-FTIR un Py-GC/MS metodes ir identificēti pirolīzes procesā radušies gaistošie savienojumi. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu no 1995. līdz 2017. gadam. Zinātniskie raksti ir no žurnāliem Journal of Applied and Analytical Pyrolysis, Proceedings of the Combustion Institute, Chemical Reviews, Fuel, Polymer Degradation and Stablity, Organic Geochemestry, Chemical Physics Letters, Catalysis Today, Bioresource Technology, Journal of the Energy Institute, Journal of Materials Research and Technology, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Fuel Processing Technology un no datu bāzēm Science Direct, Scopus. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lpp un darbs satur 10 tabulas, 36 attēlus un kopumā izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords Lignīns, Py-GC/MS, TGA-FTIR, biomasa
Keywords in English Lignin, Py-GC/MS, TGA-FTIR, biomass
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 11:49:12