Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Funkcionāla darba vietas izpēte sākumskolas vecuma bērniem
Title in English Functional Analysis of Primary School-Aged Children Workspace
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Prakt. doc. Juris Emsiņš Mg.sc.ing. Inga Zotova zin. asistents
Reviewer Dr.sc.ing., doc. Edgars Kirilovs
Abstract Maģistra darbs „Funkcionāla darba vietas izpēte sākumskolas vecuma bērniem” izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Dizaina tehnoloģiju institūtā, darba autore Zaiga Pauliņa. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās daļas un pētījuma, kurš sadalīts četrās daļās, izmantojot gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo pētījuma metodi. Izvirzītā darba hipotēze: Izveidojot vadlīnijas darba vietas iekārtošanai sākumskolas vecuma bērniem, kas balstītas uz funkcionālu darba vietas izpēti, varētu uzlabot skolēna darba vietu mājās, kā arī modernizēt novecojušās klašu telpas sākumskolas izglītības iestādēs. Izvirzītais darba mērķis: izveidot vadlīnijas darba vietas izveidei sākumskolas vecuma bērniem, balstoties uz funkcionālas darba vietas izpēti izglītības iestādēs un mājās. Darba teorijas daļa: analizēta bērna attīstība sākumskolas vecuma posmā, apkopoti valsts noteiktie standarti un likumdošana, kas saistīta ar bērnu ergonomiku un mācību procesu pirmskolā un sākumskolā. Iepazīts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu dienas režīms un ikdiena izglītības iestādē, veikts salīdzinājums. Darba pētījums: Pirmajā daļā veiktas intervijas ar pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem, apmeklēta viena pirmsskolas izglītības iestāde un trīs sākumskolas izglītības iestādes ar nolūku izpētīt esošo situāciju, novērtēt esošos darba galdus, to atbilstību ergonomikas, funkcionalitātes un materiālu pielietojuma kritērijiem. Otrajā daļā veiktas aptaujas sākumskolas vecuma bērnu vecāku vidū, lai noskaidrotu maģistra darba tēmas aktualitāti un pašreizējo situāciju saistībā ar skolēnu darba vietām mājās. Trešajā daļā veikts kvalitatīvs pētījums sākumskolas vecuma bērnu mājās, nolūkā sīkāk izpētīt pie darba galdiem veikto aktivitāšu veidu un ilgumu. Pētījums veikts, balstoties uz intervijām un novērojumiem klātbūtnē. Ceturtajā daļā veikta sākumklašu bērnu zīmējumu analīze nolūkā noskaidrot bērnu vēlmes un skatījumu par savu vēlamāko darba zonu. Pētījuma mērķis ir sasniegts un izvirzītās hipotēzes ir apstiprinājušās. Darba apjoms 6 nodaļas, 90 lpp teksts, 56 attēli, 4 tabulas, 9 diagrammas 29 bibliogrāfiskie avoti un 1 pielikums.
Keywords Funkcionāla darba vietas izpēte sākumskolas vecuma bērniem
Keywords in English Functional Analysis of Primary School-Aged Children Work space
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 00:10:24