Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Vagonu riteņu remonta ēka"
Title in English "Wagon wheel repair building"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raimonds Ozoliņš
Reviewer Laura Dembovska
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām - pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma - “Ekscentriski spiestu tērauda kolonnu nestspējas analīze”. Inženierprojekta daļas tēma - “Vagonu riteņu remonta ēka”. Bakalaura daļā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kur ir izvirzīti darba uzdevumi, lai sasniegtu noformulēto darba mērķi. Literatūras aprakstā ir plašāk apskatīti pielietoto kolonnu tipi un kādos gadījumos rodas ekscentriski spiesta kolonna. Lai iegūtu datus, par kuriem veikt kolonnu nestspējas analīzi, tika izpētīta, izvēlēta un aprakstīta aprēķina metodika pēc Eurokodeksa 3. Izpētes objekta nodaļā ir sniegta informācija par pieņemtajiem izejas datiem, par kuriem veikti aprēķini priekš to analīzes. Aprēķina rezultātu dati ir apkopoti uzskatāmos grafiskos attēlos. Grafiskajos attēlos ir parādīta informācija par kolonnu aprēķināto maksimāli pieļaujamo koncentrēto pielikto spēka vērtību (kolonnas nestspēju) atkarībā no slodzes pielikšanas ekscentricitātes, kolonnas garuma, šķērsgriezuma formas un laukuma. Pēc analīzes iegūts, ka pēc materiāla patēriņa visekonomiskākais un vislielāko kolonnu nestspēju, pie vienādiem apstākļiem salīdzinoši ar citiem izvēlētiem tērauda profiliem, pārsvarā nodrošina tērauda taisnstūru cauruļu profili. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts ir vagonu riteņa remonta ēkas jaunbūvei, kura atrodas vagonu depo ražošanas zonā. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta vispārtehniskie risinājumi, arhitektoniskie risinājumi, konstruktīvie izpildījumi, ugunsdrošības risinājumi, un veikti norobežojošo konstrukciju siltumtehniskaie aprēķini. Pēc dažādu kolonnu tehnisko un ekonomisko rādītāju analīzes ir iegūts, ka ekonomiski izdevīgākais variants ir kolonna, kura izgatavota no tērauda taisnstūra cauruļprofila. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – kopnes, kolonnas un pamata, aprēķins. Izstrādāta būvdarbu veikšanas organizācijas un tehnoloģijas daļa, kā arī veikts vides un darba drošības, aizsardzības pasākumu apraksts. Pielikumā ir aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmes. Grafiskā daļā ir izstrādāti jaunbūves arhitektūras, ģenerālplāna, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģiju rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais grafiks. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, kur darba apjoms ir 162 lpp. Tā sastāvā iekļauti 47 attēli, 15 tabulas, 3 pielikumi un 30 literatūras avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta lapām.
Keywords Ekscentriski spiestu tērauda kolonnu nestspējas analīze. Vagonu riteņu remonta ēka.
Keywords in English Eccentric compressed steel column load capacity analysis. Wagon wheel repair building.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 00:06:40