Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Vērtībā sakņota variantu analīze izliektu koka krēslu ražošanā
Title in English Value Based Variability Analysis for Bended Wood Chair Production
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārīte Kirikova
Reviewer
Abstract Maģistra darba pētījums un analīze ir aktuāls uzņēmumiem ar produktiem, kuriem ir iespējami dažādi varianti ar papildus opcijām, kas var ietekmēt produkta cenu. Darba galvenais uzdevums ir izpētīt vērtībā sakņotu variantu analīzi lielkto koka krēslu rāžošanā. Darba pirmajā nodaļā ir aprakstīts SIA Dižozols Plus uzņēmuma vēsture, fakti par uzņēmumu, problēmas apraksts par produktu vērtību jeb produkta cenu, kas mainās dažādu koka krēslu variant izveidē, darba hipotēze un darba uzdevumi. Otrajā nodaļā ir aprakstīts dažādu veidu cenu produktu cenu kalkulācijas, liektu koka krēslu ražošanas procesi, katra procesa izmaksas produkta saražošanai un pievienotā vērtība produkta cenai un gatava produkta cenas kalkulācija. Darba trēšā nodaļa ir veltīta variabilitātei, variantu analīzei un to pētīšanai, variantu pazīmēm kā arī potenciālai vērtībā sakņotai variantu analīzes sistēmas izstrādei. Ceturtajā nodaļā ir veikts aprēķins izvēlētā produkta (krēsla) cenai, kur tiek aprēķināts katras komponentes izmaksas katrā procesā, kur ir atkarīga no fieniera sugas, apdares vai papildus komponenšu izvēlē. Darba piektajā nodaļā izstrādāts rīks MS Excel vidē, kas balstoties uz aprēķināto katra komponentes cenu variantu, ievadot vēlamo cenas diapazono iegūst visus iespējamās krēsla kombinācijas šajā cenas diapazonā. Darba sestajā nodaļā ir aprakstīti soļi, kas būtu jāveic, lai šādu variantu analīzes sistēmu varētu ieviest uzņēmumā, ka programatūru, kas atvieglotu cenas kalkulāciju produktiem ar daudz potencālajiem variantiem. Darba pielikumos atrodami grafiki, MS Excel kods priekš variantu analīzes sistēmas, variantu analīzes sistēmas blokshēma. Darbā: 25 tabulas, 24 attēli, 14 vienādojumi, 3 pielikumi un 22 informācijas avoti.
Keywords variabilitāte, variantu analīze, vērtībā sakņota variantu analīze, cenu kalkulācija, liekto koka krēslu rāžošana, variantu analīzes IT sistēma.
Keywords in English variability, value based variability analysis, feature variability, bended wood, chair production, price, Variability analysis IT system.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 14:10:20