Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozares tehnisko tekstu tulkošanas pragmatiskie aspekti
Title in English Pragmatic Aspects of Technical Translation in the Field of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Mag.philol., lektore Oksana Ivanova
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 5. kursa studente Irina Puriņa. Bakalaura darba tēma ir: „Ekonomikas nozares tehnisko tekstu tulkošanas pragmatiskie aspekti”. Bakalaura darbā tiek apspriesti tehniskās tulkošanas pragmatiski aspekti, ņemot vērā ekstralingvistiskos elementus un izskatot rakstisko tulkošanu kā komunikācijas darbību. Darbā arī tiek analizēts tehnisko tekstu tulkošanas process pragmatikas ietvaros, pievēršot īpašu uzmanību tulkošanai ekonomikas jomā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore izskata pragmatikas jēdzienu tulkošanā dažādu zinātnieku skatījumā, un apsver pragmatisko aspektu iekļaušanas nepieciešamību tehniskajā tulkošanā. Tālāk tiek apspriesti pragmatiskās tulkošanas funkcijas un līdzekļi, kā arī pragmatisko aspektu identifikācijas instrumenti, tai skaitā iespējamās pragmatikas atšķirībās starp angļu un krievu valodām. Veicot praktisku analīzi un izmantojot piemērus no teksta tulkojuma, kas tika veikts šī darba praktiskās daļas ietvaros, autore apspriež radušās pragmatiskās problēmas un piedāvā iespējamos risinājumus. Praktiskajā daļā tiek veikts Džordža Akerlofa un Roberta Šillera 2015. gada grāmatas „Phishing for Phools. The economics of manipulation and deception” tulkojums. Teksts ir informatīvs un apraksta uzvedības ekonomikas izaicinājumus padziļinātā līmenī. Grāmata ir uzrakstīta spilgtā, aizraujošā veidā un ir piemērota plašai lasītāju auditorijai. Tulkojums tiek veikts no angļu uz krievu valodu. Pamatojoties uz bakalaura darba pētījuma rezultātiem, tika secināts, ka, lai nodrošinātu augstas kvalitātes ekonomikas tekstu tehnisko tulkojumu, tulkotājam ir jānodrošina arī teksta komunikatīvās ietekmes atbilstošu tulkojumu. Tam ir nepieciešama tulkotāja dziļa izpratne par tulkojama teksta ekstralingvistisko informāciju un valodu specifiku. Iepriekšējo pētījumu lielākā daļa ir veltīta vai nu tehnisko un zinātnisko tekstu tulkojumiem, pievēršot uzmanību to semantiskai un informatīvai vērtībai, terminoloģijas precizitātei un skaidrībai, vai arī literāro darbu tulkojumiem, liekot uzsvaru uz stilistiskiem un pragmatiskiem aspektiem. Lai gūtu labumu no iepriekšējiem pētījumiem, un tajā pašā laikā, lai pārvarētu to vienpusīgumu, bakalaura darbā tiek veikts mēģinājums izstrādāt holistisku pragmatisku stratēģiju tehniskās tulkošanas izpētei, pamatojoties uz semantisko un pragmatisko aspektu apvienojumu. Kopumā bakalaura darbs sastāv no 108 lapaspusēm, izņemot 2 pielikumus. Teorētiskā daļa sastāv no 40 lapaspusēm; praktiskā daļa — no 65 lapaspusēm. Izmantotās literatūras sarakstā ir iekļautas 27 grāmatas, 19 tiešsaistes avoti un 5 tiešsaistes un elektroniskās vārdnīcas. Pirmais darba pielikums ir glosārijs, kurā ir apkopoti 300 termini, un otrais pielikums ir avotteksts.
Keywords tehniskā tulkošana, pragmatiskā tulkošana, komunikācija, ekstralingvistiskās zināšanas
Keywords in English technical translation, pragmatic translation, communication, extralinguistic knowledge
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 23:22:07